Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Which type of music do you listen to and why do you think some music forms are more popular than others? (essay) - Jakiej muzyki słuchasz i dlaczego twoim zdaniem niektóre jej odmiany są popularniejsze od innych? (esej)

Music's been known since prehistoric times. It is a part of our lives. Some of us can't even imagine spending a single day without listening to the radio. For me music is simply fun and a perfect way to express my emotions too.

I guess that pop is the most popular music genre nowadays. The melody and the beat are very simple and people like it. Most of the pop songs are focused on simple themes like love, friendship or having fun. Lyrics should not be too complicated. Therefore many people complain that in fact pop has nothing to do with real art. Moreover, pop music is, one can say, a bestseller. Some people may ask: 'Could pop music stay alive without mass market?'. Probably it couldn't. Pop is the most admired type of music at the moment and I guess it won’t change in the nearest future. What is even more interesting, pop music has a huge influence on teenagers' behavior and lifestyle. Besides, pop is used in commercials pretty often.

There are some unconventional kinds of music like jazz or punk rock as well. Why these genres are not so popular? First of all, they are not meant to be popular. These kinds of music came from the underground and don’t want to depend on market, even though many alternative bands achieved a lot and became commercially successful. The best example is 'Nirvana'.   

Classical music is a whole different story. In my opinion this type of music is the calmest one. After a long, stressful day, there is nothing better than Mozart, Beethoven or Chopin. You can relax and forget about everything. Maybe that is why classical music is so popular among well-situated people. After all, they work hard and deal with a lot of pressure every day.

In the end I would like to mention that everyone has their own preferences. I am fond of rock music but when I am tired, I enjoy listening to jazz. Furthermore, I love to listen to pop hits at the parties. When I want to calm down, I put a compact disk with classical melodies into my CD player. Basically, everything depends on one's mood. Obviously teenagers would rather listen to r&b or pop but there still are young people who prefer to go to a jazz concert than to dance in a club. We have a right to have our own taste and it doesn’t matter how old we are.

Tłumaczenie

Muzyka towarzyszy człowiekowi od czasów prehistorycznych. Jest częścią naszego życia. Niektórzy nawet nie wyobrażają sobie dnia bez słuchania radia. Jednak dla mnie muzyka to przede wszystkim po prostu zabawa i także idealny sposób na wyrażenie emocji.

Wydaje mi się, że w obecnych czasach pop jest najpopularniejszym gatunkiem muzycznym. To dlatego, że melodia i rytm powinny być proste, a teksty niezbyt skomplikowane. W większości przypadków tematem popowych hitów jest miłość, przyjaźń czy zabawa. Z tego powodu wielu skarży się, iż pop w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z prawdziwą sztuką. Co więcej, muzyka pop, mogliby niektórzy powiedzieć, jest bestsellerem. Niektórzy pytają: „Czy pop może istnieć bez masowego rynku?”. Prawdopodobnie nie. Nie zmienia to jednak faktu, że na chwilę obecną pop jest najbardziej uwielbianym typem muzyki i przypuszczam, że to się nie zmieni, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Muzyka popularna ma ogromny wpływ na zachowanie młodzieży oraz jej styl życia. Poza tym jest dosyć często wykorzystywana w reklamach.

Istnieją również alternatywne gatunki muzyczne, takie jak jazz czy punk rock. Dlaczego nie są one tak popularne? Po pierwsze, nie są przeznaczone dla masowego odbiorcy. Tego rodzaju muzyka pochodzi z tzw. podziemia i nie chce być zależna od popytu na rynku. Mimo to wiele zespołów alternatywnych odniosło sukces, także komercyjny. Najlepszym tego przykładem jest „Nirvana”.

Muzyka klasyczna to zupełnie inna historia. Moim zdaniem to właśnie ten rodzaj muzyki jest najbardziej kojący. Po długim, stresującym dniu nie ma nic lepszego niż Mozart, Beethoven czy Chopin. Można się zrelaksować i zapomnieć o całym świecie. Może to dlatego ten gatunek jest tak popularny pośród ludzi dobrze sytuowanych? W końcu oni pracują ciężko i zmagają się na co dzień z wielką presją.

Kończąc, chciałabym wspomnieć, że każdy ma własny gust. Mnie podoba się muzyka rockowa, ale kiedy jestem zmęczona, kojąco wpływa na mnie jazz. Z drugiej strony uwielbiam słuchać popu podczas prywatek. Kiedy chcę się uspokoić, wkładam do odtwarzacza płytę z muzyką klasyczną. Ogólnie rzecz ujmując, wszystko zależy od humoru. Oczywiście nastolatki słuchają raczej r&b czy popu niż bluesa, ale wciąż można spotkać młodych ludzi, którzy zamiast do klubu, będą woleli pójść na koncert jazzowy. Mamy prawo mieć swoje własne upodobania, bez względu na nasz wiek.

Podobne wypracowania do Which type of music do you listen to and why do you think some music forms are more popular than others? (essay) - Jakiej muzyki słuchasz i dlaczego twoim zdaniem niektóre jej odmiany są popularniejsze od innych? (esej)