Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dialog: giving directions - Dialog: wskazywanie drogi

A: Excuse me, do you speak English?
B: Yes I do, how can I help you?
A: I am afraid I got lost... Can you tell me how to get to the old Jewish cemetery?
B: Do you mean the Remuh cemetery, next to the Remuh synagogue?
A: Yes, exactly.
B: Oh my God, you know, it is really far from here. It is in the central part of the city and we are in the western part of Cracow.
A: That means I really did get lost. I was certain it must be somewhere nearby.
B: Well, don't worry, I will try to help you find a way back. Do you have a map?
A: Yes, I do.
B: You have the map and you still managed to get lost?
A: Well... I don't understand the streets' names, I still mix them up...
B: Nevermind... Well, show me your map, please. Do you mind if I will draw you the way on your map with a pencil?
A: Of course I don't, no problem. It will be even better for me.
B: Okay, excellent. Now listen. We are right here at the moment, on the Królowej Jadwigi street, can you see it?
A: Yes, I can.
B: Okay. Go east, along this street and don't turn anywhere. Go down this street till you see the bridge. It is here on the map.
A: All right, I see it.
B: Great. Cross the bridge and continue going down the main road. You should see some buildings on your right and  Błonia on your left, you know, the vast green meadow. Is it clear until now?
A: Yes, it is.
B: Good. So you keep going straight until this crossroads. You will see a big hotel named 'Cracovia' on your right. It is here on the map. Then go straight through the crossroads. You will find yourself on Piłsudskiego street. Go down the street to the next crossroads, where you will see a big red building in front of you. That will be Collegium Novum, the main building of the Jagiellonian University. Is all clear?
A: Straight through the crossroads next to 'Cracovia' hotel and then to the crossroads next to the big red building... Yes, everything's clear.
B: Excellent. Turn right, to the Straszewskiego street and go down this street until you see Wawel.
A: Oh, Wawel! I've already been here, I should recognize it.
B: Fine. Turn left to Podzamcze street and go around the Wawel to the crossroads. Look, it is right here.
A: I see.
B: Through the crossroads go straight again. You should get to Stradomska street. Go down this street to another crossroads and go straight once again. You will be just right here. Is everything clear until now?
A: Well... I guess so.
B: All right. When you are on the other side of the crossroads, you will see this hidden street on the left, right here. There is a barrier so the cars couldn't get in. Turn into this street. This is Miodowa street. Go down Miodowa and take the fourth turn right, to the Szeroka street. The synagogue is at the end of the street, on the left, and the cemetery is right next to it. Now, is everything clear?
A: Yes, of course! Thank you very much!
B: You're welcome. I am glad I could help you. Have a nice day. Goodbye.
A: Bye! And thank you once again.

Tłumaczenie

A: Przepraszam, czy mówi pan po angielsku?
B: Tak, w czym mogę pomóc?
A: Obawiam się, że się zgubiłem... Czy może mi pan powiedzieć, jak dojść do starego żydowskiego cmentarza?
B: Chodzi panu o cmentarz Remuh, obok synagogi Remuh?
A: Tak, dokładnie.
B: O mój Boże, wiem pan, to naprawdę daleko stąd. To w centralnej części miasta, a jesteśmy w zachodniej części Krakowa.
A: To znaczy, że naprawdę się zgubiłem. Byłem pewien, że to musi być gdzieś w pobliżu.
B: Cóż, proszę się nie martwić, pomogę panu znaleźć drogę. Ma pan mapę?
A: Tak, mam.
B: Ma pan mapę i mimo się pan zgubił?
A: Cóż, nie rozumiem nazw ulic... Wciąż je mylę.
B: Mniejsza o to. Proszę pokazać mi mapę. Czy ma pan coś przeciwko, jeśli narysuję panu drogę na mapie ołówkiem?
A: Oczywiście, że nie, nie ma problemu. Tak będzie nawet lepiej dla mnie.
B: W porządku, świetnie. Teraz proszę posłuchać. W tym momencie jesteśmy tutaj, na ulicy Królowej Jadwigi, widzi pan?
A: Tak, widzę.
B: Proszę iść na wschód, wzdłuż tej ulicy i nigdzie nie skręcać. Proszę iść tą ulicą, dopóki nie zobaczy pan mostu. Jest on tutaj na mapie.
A: W porządku, widzę go.
B: Wspaniale. Proszę przejść przez most i iść dalej główną drogą. Powinien pan widzieć jakieś budynki po prawej stronie i Błonia po lewej, wie pan, to ta rozległa, zielona łąka. Czy do tego momentu wszystko jest jasne?
A: Tak jest.
B: Dobrze. Proszę dalej iść prosto aż do skrzyżowania. Zobaczy pan duży hotel o nazwie „Cracovia” po prawej stronie. To jest dokładnie tutaj na mapie. Na skrzyżowaniu proszę iść prosto i wejdzie pan w ulicę Piłsudskiego. Proszę iść w dół tej ulicy aż do kolejnego skrzyżowania, gdzie zobaczy pan duży czerwony budynek przed sobą. Będzie to Collegium Novum, główny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy wszystko jest jasne?
A: Prosto na skrzyżowaniu obok hotelu „Cracovia” i do następnego skrzyżowania obok dużego czerwonego budynku... Tak, wszystko jasne.
B: Znakomicie. Potem proszę skręcić w prawo w ulicę Straszewskiego i iść tą ulicą, aż pan zobaczy Wawel.
A: O, Wawel! Byłem już tam, powinienem go rozpoznać.
B: Dobrze. Potem proszę skręcić w lewo w ulicę Podzamcze i iść naokoło Wawelu do skrzyżowania. To tutaj.
A: Widzę.
B: Na skrzyżowaniu znów proszę iść prosto. Powinien być pan na ulicy Stradomskiej. Proszę iść tą ulicą aż do następnego skrzyżowania i na nim jeszcze raz pójść prosto. Czy do teraz jest wszystko jasne?
A: Cóż... Tak sądzę.
B: W porządku. Kiedy będzie pan po drugiej stronie skrzyżowania, zobaczy pan taką ukrytą ulicę po lewej, dokładnie tutaj. Jest tam barierką, żeby samochody nie mogły się dostać. Proszę skręcić w tę ulicę i będzie to ulica Miodowa. Proszę iść nią i skręcić w czwarty zakręt w prawo, w ulicę Szeroką. Synagoga znajduje się przy końcu ulicy po lewej stronie, a cmentarz jest zaraz obok. Czy wszystko jest jasne teraz?
A: Oczywiście! Bardzo panu dziękuję!
B: Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem panu pomóc. Miłego dnia. Do widzenia.
A: Do widzenia! I raz jeszcze dziękuję!

TAGI: city dialog

Podobne wypracowania do Dialog: giving directions - Dialog: wskazywanie drogi