Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A tourist information - getting/ giving information (conversation) - Informacja turystyczna - pytanie/ udzielanie informacji (rozmowa)

- Good morning!

- Good morning, how can I help you?

-I am looking for some information concerning my trip to Cambridge. First of all, could you kindly tell me which means of transport I should take to get there?

-Surely, dear lady. You can choose between going by train or bus. The train departures from King's Cross twice a day, every day, at 10 am and 3 pm. The bus station is near Piccadilly Circus. There are four busses going from Monday to Friday and two on Saturday and Sunday. Monday to Friday they take off at 7 am, 10 am, 1 pm and 5 pm and during the weekend they leave at 8 am and 6 pm.

-Thank you. Would you be so kind and tell me where I can find a cheap accommodation for the night in Cambridge?

-Of course. There are three hostels in Cambridge. First one, 'Sunny hostel' is in the center and there you have to pay L6 per night. There are a lot of foreigners. Second one is 'Joe's place' and it's near the university. One night costs only L5. The last one, 'Home' is in the suburbs but it's the cheapest one - L4 per night. They all have similar conditions but 'Joe's place' is the newest one among them.

-Thanks a lot. I have one more questions. What is worth seeing in Cambridge?

-No problem. There's a lot to see. You can take a open-topped double-decker that goes around the city. On its tour there are all the places you'd like to see. For instance, historic city centre, the University Colleges, the world famous Backs and the River Cam, the University Botanic Garden, the Fitzwilliam Museum and even the American World War II Memorial and Cemetery at Madingley. Is there anything else I can do for you?

-No, thank you very much, you've been most helpful. Good bye!

-You're welcome. Bye!

Tłumaczenie

- Dzień dobry!

- Dzień dobry, jak mogę pomóc?

- Szukam informacji dotyczących mojej wycieczki do Cambridge. Po pierwsze, czy mogłaby mi pani powiedzieć jaki środek transportu powinnam wybrać, by tam dojechać?

- Oczywiście, droga Pani. Może Pani wybrać między pociągiem a autobusem. Pociąg odjeżdża z King's Cross dwa razy dziennie, codziennie o 10 rano i 3 popołudniu. Stacja autobusowa jest przy Piccadilly Circus. 4 autobusy kursują od poniedziałku do piątku i dwa w sobotę i niedzielę. Od poniedziałku do piątku odjeżdżają o 7 rano, 10 rano, 1 popołudniu i 5 popołudniu a podczas weekendu o 8 rano i 6 wieczorem.

- Dziękuję. Czy byłaby Pani tak miła i powiedziała mi, gdzie w Cambridge mogę znaleźć tani nocleg?

- Oczywiście. Są 3 hostele w Cambridge. Pierwszy, „Sunny hostel” jest w centrum i płaci się tam 6L za noc. Jest tam dużo cudzoziemców. Drugi to „Joe's place” i jest blisko uniwersytetu. Noc kosztuje tylko 5L. Ostatni, „Home”, jest na obrzeżach, ale jest najtańszy – 4L za noc. Wszystkie mają podobne warunki, ale „Joe's place” jest najnowszy z nich.

- Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. Co jest warte zobaczenia w Cambridge?

- Nie ma problemu. Jest wiele do zobaczenia. Może pani wziąć double-deckera bez dachu, który jeździ dookoła miasta. Na jego trasie jest wiele miejsc, które chciałaby Pani zobaczyć. Na przykład historyczne centrum miasta, budynki uniwersytetu, światowej sławy park Backs i rzeka Cam, ogród botaniczny uniwersytetu, muzeum Fitzwilliama i nawet upamiętniający II wojnę światową cmentarz w Madingley. Czy jest jeszcze coś, co mogłabym dla pani zrobić?

- Nie, dziękuję bardzo, była Pani bardzo pomocna. Do widzenia!

- Proszę bardzo. Do widzenia!

Podobne wypracowania do A tourist information - getting/ giving information (conversation) - Informacja turystyczna - pytanie/ udzielanie informacji (rozmowa)