Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

If you could change one important thing about your country, what would you change? (essay) - Gdybyś mógł zmienić jedną istotną rzecz w twoim kraju, co by to było? (esej)

Culture for all

The European Union takes actions in the field of education, developing cultural exchange programs and raising cultural diversity. If I could change something about my country, I would like to put emphasise on cultural development and widening access to the culture so it would become available for all the people.

Regarding the fact that present cultures all around the world start to become uniform, raising cultural awareness is one of the most important issues. In order to protect our (still) existing tradition from the negative consequences of the globalization, we desperately need to take numerous of actions as soon as possible.

Open the books!

First of all, I would like to bring 'books' issue' to the table. Considering an average salary/scholarship, book cost a pretty penny. Especially language textbooks and professional guidebooks are extremely expensive. Being aware of the fact no one should be surprised by the quality of the education system in Poland. Young people do not read but – sadly - adults don't read either. Even though there are many libraries – located mainly next to the biggest universities – there is not enough second-hand bookshops. It's worth mentioning that the 'readers' don't pay taxes but it doesn’t change the fact that the majority of Polish society just can’t effort to study... The government should provide more significant financial support for the library and other cultural institutions situated, for example, in the countryside.

Promotion of the culture

Secondly - let’s increase peoples' awareness of cultural events and other artistic activities. Let’s try to involve media and local communities. Honestly, Poland is a country with more than one thousand years of history and has a lot to offer not just to tourists but also to citizens. Many of the museums, art galleries and small theaters are still waiting to be discovered. Numerous of non-political, civil organizations keep looking for volunteers. You may be surprised to find out how many of them are located just around the corner. The European Union is promoting 'united in diversity' so we shouldn’t feel ashamed to show other nations what we've got. There are lots of things to be proud of being Pole.

Cultural training

Furthermore, if I am a politician one day, I will insist to increase the quality of education and I would like to start from linguistic trainings projects. It is however just a tip of an iceberg. I have this impression that we still don't take advantage of programs such as Leonardo da Vinci, Comenius and many other that initiate international cooperation among young people. I think it is a big mistake. It looks like we just don't like to use financial aid and we don't really care about other European citizens and their culture. I admit that during the last couple of years the situation got a little bit better but it is still not enough, although I noticed a few multicultural events and I was more than glad to participate in some of them.  

To sum up, in my opinion it is absolutely necessary to draw people's attention to Polish and European culture. The fact is that for the last century our traditions were endangered. Now it is the right time to get back on track.

Tłumaczenie

Kultura dla wszystkich

Unia Europejska podejmuje akcje na polu edukacji, rozwoju wymiany kulturowej, pragnąc jednocześnie wzmocnić kulturalną różnorodność. Gdybym mogła zmienić coś w moim kraju, na pewno położyłabym nacisk na rozwój kultury i jej dostępność dla każdego człowieka.

Biorąc pod uwagę fakt, że kultury całego świata unifikują się coraz bardziej, wzmacnianie kulturowej świadomości wydaje się być bieżącą sprawą bardzo istotną. By ochronić nasze tradycje przed negatywnymi skutkami globalizacji, potrzebne jest bezzwłoczne podjęcie szeregu akcji tak szybko, jak to tylko możliwe.


Otworzyć książki!

Po pierwsze chciałabym poruszyć temat książek. Patrząc na przeciętną pensję/stypendium, można odnieść wrażenie, że podręcznik czy też profesjonalny poradnik kosztuje całkiem sporo. W takiej sytuacji nikt nie powinien być zaskoczony poziomem edukacji w Polsce. Młodzi nie czytają, ale niestety nie czytają również ci starsi. Mimo że jest wiele bibliotek – usytuowanych głównie w pobliżu największych uczelni – wciąż brakuje antykwariatów. Istotnym jest, że czytelnicy nie płacą podatku (za książki), ale to nie zmienia faktu, że większość polskiego społeczeństwa po prostu nie stać na naukę... Rząd powinien zaoferować więcej istotnego finansowego wsparcia dla bibliotek i innych instytucji kulturalnych we wsiach i małych miejscowościach.


Kulturalna promocja

Zwróćmy uwagę na kulturalne wydarzenia i artystyczne zajęcia, próbując zachęcić media i lokalną społeczność do współuczestnictwa. Polska jako kraj z ponad tysiącletnią tradycją ma wiele do zaoferowania nie tylko turystom, ale również swoim obywatelom. Wiele organizacji pozarządowych poszukuje wolontariuszy. Możesz być zaskoczony, gdy przekonasz się, ile z nich ma swoje siedziby tuż za rogiem. Unia promuje „jedność w różnorodności”, dlatego nie powinniśmy się wstydzić pokazywać to, co nasze. Jest mnóstwo powodów do dumy z bycia Polakiem.


Kulturalny trening

Jeśli pewnego dnia będę politykiem, będę naciskać na podniesienie poziomu edukacji, zaczynając od projektów lingwistycznych, mimo że to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Myślę, że wciąż nie w pełni wykorzystujemy programy takie jak Leonardo da Vinci, Comenius i inne międzynarodowe programy współpracy młodzieży. Według mnie to ogromny błąd. Muszę przyznać, że w ostatnich latach sytuacja uległa małej poprawie, ale to nie wystarczy, chociaż dostrzegłam kilka wielokulturowych imprez, w których chętnie uczestniczyłam.
 
Podsumowując, moim zdaniem zwrócenie uwagi na polską i europejską kulturę to absolutna konieczność. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim wieku nasza tradycja była zagrożona. Teraz  nastał najlepszy czas na to, by odrobić straty.

TAGI: Poland essay

Podobne wypracowania do If you could change one important thing about your country, what would you change? (essay) - Gdybyś mógł zmienić jedną istotną rzecz w twoim kraju, co by to było? (esej)