Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Do you agree or disagree with the statement: 'People pay too much attention to the less important things in life'? (essay) - Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: „Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do kwestii mało istotnych w życiu”? (esej)

Do you agree or disagree with the following statement: 'People pay too much attention to the less important things in life and fail to see the larger issues'. Use specific reasons and details to explain your opinion.

Do we pay enough attention to the most important things in our life? Socrates once said: 'Not life, but good life, is to be chiefly valued'. However – 'happy life' has different meaning to everyone.

First if all, I would like to emphasize the difference between instrumental and moral values. The phrase 'spiritual values' may include issues such as family, love, friendship or religion. Obviously moral values have a great impact on our choices and they build our attitude towards the others and ourselves.

Instrumental values are whole a different story. It has been said that they cannot give us peace of mind. In fact power and money are the main sources of global conflicts. Although it would be very too difficult for many people to give up welfare in order to live a 'a simple life'.

I agree with the statement that nowadays people pay too much attention to the less important things in life and fail to see the larger issues. We don't have a clue  how to evaluate different aspects of our life. Therefore it happens that one leaves their family because of their career or gives up on heroic ambitions in order to make money.

Moreover, a lot of people from all over the world abandon their faith. Naturally everyone has the right to do it but, sadly enough, it is just another proof of people becoming more and more materialistic. We don't care about religion anymore. What really matters is money and possessions. We don't appreciate values like health, cultural heritage and love enough. This is why nowadays life is so hard. People don't care about each other because they are focused on themselves.

Unfortunately, also politicians pay too much attention to instrumental values. The governments fail to see the problems of ecology and environmental issues. It requires better international cooperation and setting example at home at the same time.

To sum up, people should pay more attention to moral values. In fact, if you are happy, it means not only that you are able to fully experience your humanity. Most of all, happiness is when you're able to live in peace and harmony with yourself. This is why you should always do what you love and also do it as well as you can.

Tłumaczenie

Czy ludzie poświęcają wystarczająco dużo uwagi temu, co w życiu najważniejsze? Sokrates powiedział pewnego razu: „To nie życie, ale dobre życie znaczy najwięcej”. Jednakże „szczęśliwy byt” ma dla każdego inne znaczenie.

Po pierwsze, chciałabym podkreślić różnicę pomiędzy wartościami materialnymi i moralnymi. Wyrażenie „wartość duchowa” może obejmować kwestie takie jak rodzina, miłość, przyjaciele czy religia. Po pierwsze, chciałabym zaznaczyć różnicę między wartościami materialnymi i moralnymi. Wyrażenie „wartość duchowa” może zawierać w sobie kwestie takie jak rodzina, miłość, przyjaciele czy religię. Oczywiście wartości moralne definiują nasze wybory i budują nasze postawy względem innych i siebie samych.

Wartości materialne to już zupełnie inna historia. Mówi się, że nie są one w stanie zapewnić nam wewnętrznego spokoju. Niestety pieniądze i władza to podstawowe źródła wielu globalnych konfliktów. Mimo to zdecydowanej większości ludzi niezwykle trudno byłoby zrezygnować z komfortu i rozpocząć „życie prostego człowieka”.

Zgadzam się z tezą, że obecnie ludzie zwracają zbyt dużą uwagę na sprawy małej wagi (takie jak wartości materialne) i nie dostrzegają tego, co naprawdę w życiu istotne. Nie wiemy, jak powinniśmy oceniać różne aspekty naszego życia. Dlatego zdarza się, że ktoś opuszcza rodzinę dla kariery albo rezygnuje ze heroicznych ambicji po to, żeby zarabiać pieniądze.

Co więcej, wiele współczesnych społeczeństw z całego świata porzuca wiarę. Naturalnie każdy ma do tego prawo, ale niestety jest to kolejny dowód na to, że ludzie stają się coraz większymi materialistami. Nie obchodzi nas już religia. To, co naprawdę się liczy, to pieniądze i dobra osobiste.
 
Wartości takie jak zdrowie, dziedzictwo kulturowe czy miłość pozostają niedocenione. To dlatego w dzisiejszych czasach życie jest takie trudne. Ludzie nie troszczą się o siebie nawzajem, bo są zbyt skoncentrowani na sobie.

Z przykrością muszę przyznać, że politycy również dbają bardziej o to, co namacalne niż o wartości moralne. Rządy nie dostrzegają problemów ekologicznych i kwestii ochrony środowiska. To wymaga lepszej współpracy międzynarodowej przy jednoczesnym dawaniu przykładu na własnym podwórku.

Na zakończenie chciałabym dodać, że ludzie powinni przywiązywać większą uwagę do wartości duchowych. W końcu szczęście to nie tylko cieszenie się pełnią życia. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi wtedy, gdy żyjemy w zgodzie i harmonii z samymi sobą. Dlatego zawsze powinieneś robić to, co najbardziej kochasz i robić to jak najlepiej.

Podobne wypracowania do Do you agree or disagree with the statement: 'People pay too much attention to the less important things in life'? (essay) - Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: „Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do kwestii mało istotnych w życiu”? (esej)