Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Interview for a job (waitress) - questions and answers - Rozmowa kwalifikacyjna o pracę (kelnerka) - pytania i odpowiedzi

- Good morning, my name is Anna Lubicz, I have been requested to come here today.

- Good morning Miss Lubicz. Yes, please, do sit down.

- Thank you.

- We have invited you to come here today because we are interested in hiring you. Do you still want to work for us?

- Yes. But firstly, can I ask some questions? There are matters that are subjects of my interest.

- Yes, of course, please, do ask.

- Thank you. I would like to inquire how many hours a day do you want me to work?

- Ah, yes. Well, it depends on your free time. All together you have to work thirty hours a week.

- Oh, I see. That is quite convenient. As I have stated in my letter of application, I have worked in a café before. That was in New York, I have worked there for three months and I think I gained much experience.

- Yes, yes. I remember. That is why we asked you to come today. Do you have any more questions?

- In fact, yes. I would like to know how much money I am being offered.

- The first month it's L4 per hour but it can change later. It depends on the quality of your work.

- I understand. Thank you. Also, I'd like to say that I have some additional skills I have not mentioned in my CV or application letter.

- Oh, go on then.

- First of all, I speak German and French fluently, which I think might be helpful in my work. Moreover, I do know the sign language. Also, I have a driving license.

- Oh, very good indeed. On second thoughts, I suppose you can start working here for L5. What do you say?

- I'll be more than happy with that. Thank you. When do I start?

- Monday, 10 am. Is that okay?

- Perfect. Thank you. Goodbye.

- Goodby

Tłumaczenie

- Dzień dobry, nazywam się Anna Lubicz, zostałam poproszona o przyjście tu dzisiaj.

- Dzień dobry panno Lubicz. Tak, proszę usiąść.

- Dziękuję.

- Zaprosiliśmy tu Panią dzisiaj, bo jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem Pani. Czy nadal chciałaby Pani pracować u nas?

- Tak. Ale najpierw chciałabym zadać kilka pytań, czy mogę? Jest kilka spraw, które mnie interesują.

- Tak, proszę bardzo.

- Dziękuję. Chciałbym wiedzieć, ile godzin dziennie chcieliby Państwo, żebym pracowała?

- Ach tak. Więc – to zależy od Pani wolnego czasu. Sumarycznie, musi Pani przepracować 30 godzin tygodniowo.

- Och, rozumiem. To całkiem wygodne. Jak już wspomniałam w moim liście aplikacyjnym, pracowałam już w kawiarni. To było w Nowym Yorku, pracowałam tam 3 miesiące i wydaje mi się, że zdobyłam duże doświadczenie.

- Tak, tak, pamiętam. To dlatego Panią tu zaprosiliśmy. Czy ma pani jeszcze jakieś pytania?

- Prawdę mówiąc, tak. Chciałabym wiedzieć, ile pieniędzy oferują państwo?

- Przez pierwszy miesiąc to jest 4L za godzinę, ale może się to zmienić później. Zależy to od jakości pani pracy.

- Rozumiem, dziękuję. Chciałabym powiedzieć też, że mam dodatkowe zdolności, o których nie wspomniałam w CV ani liście motywacyjnym.

- Och, proszę zatem powiedzieć.

- Po pierwsze, mówię płynnie po niemiecku i francusku, co, uważam, może być przydatne w mojej pracy. Dodatkowo, znam język migowy. Ponadto, mam prawo jazdy.

- Och, to naprawdę bardzo dobrze. Po namyśle, podejrzewam, że może pani zacząć pracę za 5L. Co pani o na to?

- Będę więcej niż zadowolona. Dziękuję. To kiedy zaczynam?

- W poniedziałek o 10 rano. Czy to jest ok?

- Świetnie. Dziękuję. Do widzenia.

- Do widzenia!

TAGI: interview job

Podobne wypracowania do Interview for a job (waitress) - questions and answers - Rozmowa kwalifikacyjna o pracę (kelnerka) - pytania i odpowiedzi