Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of an invention – Opis wynalazku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mobile phone is an invention without which many people today cannot imagine living. It was developed in the 1970s in the United States. First mobile phones were big and heavy and as they were very expensive, only a small number of people could afford them. In order to operate, the device needs a cellular network owned by mobile network operators. It works thanks to radio waves that it receives and sends.

The operators are often multinational corporations earning billions of dollars who fight among themselves for the customers, luring them with promotions, attractive offers, and cheap phones. Today almost everyone owns a mobile phone. It has many uses and functions. Most importantly, people use them to communicate. Users can do this by calling someone or sending them short text messages (texting). This other function has other uses: by sending special messages people can pay for a bus ticket, buy online access to some websites, or donate a charity.

Mobiles have many additional functions: currently all new devices have a digital camera, which allows users to take pictures and send them to other mobile users or post them online. You can also play mobile games which are not as advanced as computer games, but still may give you a lot of entertainment. Other popular mobile applications are calculator, alarm clock, calendar, GPS, and music player. Latest-generation phones allow you to check your e-mail and browse the Internet.

Mobile technology is changing incredibly fast and a handset that two years ago was very modern, today is a piece of history. Mobile phones are very useful but their ringtones and the voices of people talking over them can also be very annoying. For this reason, you mustn’t use a mobile in many places, such as libraries, cinemas, theatres or schools.

Tłumaczenie

Telefon komórkowy to wynalazek bez którego wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić życia. Został wynaleziony w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze telefony komórkowe były duże i ciężkie, a ponieważ były bardzo drogie jedynie małą liczbę osób było na nie stać. Aby działać, urządzenie potrzebuje sieci komórkowej należącej do operatora. Działa dzięki falom radiowym, które odbiera i wysyła.

Operatorzy to często międzynarodowe korporacje zarabiające miliardy dolarów, które walczą ze sobą o klientów, kusząc ich promocjami, atrakcyjnymi ofertami i tanimi telefonami. Dziś prawie każdy posiada telefon komórkowy. Ma on wiele zastosowań i funkcji. Ludzie używają go przede wszystkim do komunikowania się. Użytkownicy mogą to robić przez dzwonienie do kogoś lub przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS-owanie). Ta druga funkcja ma wiele zastosowań: wysyłając specjalną wiadomość, ludzie mogą zapłacić za bilet autobusowy, kupić dostęp do stron internetowych albo przekazać pieniądze organizacji charytatywnej.

Komórki mają wiele dodatkowych funkcji: obecne wszystkie nowe aparaty mają aparat cyfrowy, który pozwala użytkownikowi robić i wysyłać zdjęcia innym użytkownikom komórek czy też umieścić je w Internecie. Można grać w gry na komórkę, które nie są tak zaawansowane jak gry komputerowe, ale mimo tego dają wiele rozrywki. Inne popularne aplikacje na komórkę to kalkulator, budzik, kalendarz, GPS i odtwarzacz muzyczny. Telefony najnowszej generacji pozwalają na sprawdzenie poczty i przeglądanie Internetu.

Technologia komórkowa zmienia się niezwykle szybko i aparat, który dwa lata temu był nowoczesny, dziś jest kawałkiem historii. Telefony komórkowe są bardzo pożyteczne, ale ich dzwonki i głosy rozmawiających przez nie ludzi mogą być irytujące. Z tego powodu w wielu miejscach nie wolno korzystać z komórek, na przykład w bibliotekach, kinach, teatrach czy szkołach.

Podobne wypracowania