Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a film character - Michael Corleone – Opis bohatera filmowego - Michael Corleone

Michael Corleone is the main character of the American film called 'The Godfather'. The role of this character is played by Al Pacino. The film, which was made in 1972, was directed by a renowned American director Francis Ford Coppola and is one of the most well-known and awarded film in the history of American and world cinema. It is a film adaptation of the novel by Mario Puzo.

Michael Corleone is not very tall, he has short straight hair and dark eyes and complexion. He is an Italian American. His family comes from the Italian island of Sicily. Michael’s father, Vito Corleone, came to the United States as a young boy. Michael was born and raised in America, New York City, to be specific. At the beginning of the film Michael is a young man, a soldier who has just returned from Europe where he fought during the World War II. He has two older brothers: Santino and Fredo, and a younger sister, Connie. The Corleone family is not an ordinary family. Vito is 'the godfather', or the boss of the mafia, and the family is involved in illegal business, corruption and murders. Michael does not want to get involved with mafia. This changes when the rival 'family' tries to kill his father. Michael takes some life-changing decision and becomes a mobster. During the course of the film the man changes from an innocent, sensible person into a ruthless head of the underworld. He becomes a determined, firm and vengeful man. He becomes more and more powerful and is ready to do anything to keep this power.

Michael Corleone is a very complex character and it is fascinating to watch his transformation. He is a villain but at the same time a very human and believable character. Despite the fact that it’s been more than thirty years since the release of the film he remains an iconic character in the history of the cinema.

Tłumaczenie

Michael Corleone to główna postać amerykańskiego filmu zatytułowanego „Ojciec Chrzestny”. Rolę tej postaci gra Al Pacino. Film, nakręcony w 1972 roku, został wyreżyserowany przez uznanego amerykańskiego reżysera Francisa Forda Coppolę i jest jednym z najbardziej znanych i nagrodzonych filmów światowego i amerykańskiego kina. Jest to adaptacja powieści Mario Puzo.

Michael Corleone jest niewysoki, ma krótkie czarne włosy i ciemne oczy i karnację. Jest Amerykaninem włoskiego pochodzenia. Jego rodzina pochodzi z włoskiej wyspy Sycylii. Ojciec Michaela, Vito Corleone, przybył do Stanów Zjednoczonych jako młody chłopak. Michael urodził się i wychował w Ameryce, a dokładniej w Nowym Jorku. Na początku filmu Michael jest młodym człowiekiem, żołnierzem, który właśnie wrócił z Europy, gdzie walczył podczas II wojny światowej. Ma dwóch starszych braci, Santino i Freda, oraz młodszą siostrę, Connie. Rodzina Corleone to nie zwyczajna rodzina. Vito to „ojciec chrzestny”, szef mafii, a rodzina jest zamieszana w nielegalne interesy, korupcję i morderstwa. Michael nie chce się związać z mafią. To się zmienia, kiedy rywalizująca „rodzina” próbuje zabić jego ojca. Michael podejmuje decyzję zmieniającą całe jego życie i zostaje mafiosem. Wraz z rozwojem filmu mężczyzna z niewinnego, rozważnego człowieka zmienia się w bezwzględnego szefa podziemia. Staje się człowiekiem stanowczym, niewzruszonym i mściwym. Staje się coraz bardziej potężny i jest zdolny do wszystkiego, aby utrzymać tę władzę.

Michael Corleone to postać bardzo złożona i fascynujące jest oglądać jego transformację. Jest złoczyńcą, ale jednocześnie postacią bardzo ludzką i wiarygodną. Chociaż od ukazania się filmu minęło ponad trzydzieści lat, pozostaje ikoną w historii kina.

Podobne wypracowania do Description of a film character - Michael Corleone – Opis bohatera filmowego - Michael Corleone