Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Józef Baka - biografia, życiorys

Józef Baka urodził się 18 marca 1707 roku. Przyszedł na świat w bogatej rodzinie szlacheckiej pochodzącej z Litwy. Jego ojciec był skarbnikiem mści sławskim oraz posesorem pewnym majątków ziemskich.

Życie Baki przede wszystkim związane było z kościołem. W roku 1723 wstąpił on do Towarzystwa Jezusowego, natomiast dwanaście lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Śluby zakonne Baka złożył w roku 1740. Jednocześnie studiował na Akademii Wileńskiej, gdzie w 1736 roku zdał egzamin z teologii.

Całe swoje życie mężczyzna poświęcił działalności misjonarskiej. Na pierwsze misje wyruszył do Krasławia i Indrycy.  Następnie udał się do miejscowości Błonie. Jego największym marzeniem było założenie własnej placówki misyjnej, co udało się w końcu  w roku 1739. Baka nakłonił swojego ojca do sprzedania dóbr ziemskich, a za zarobione pieniądze założył w Błoniu własną placówkę, której została nadana nazwa Missio Bakana. W tym czasie Baka objął stanowisko superiora i większość czasu spędzał na miejscu. Jednak nigdy nie przestał kontaktować się z ludźmi potrzebującymi, czy też okolicznymi mieszkańcami. Nie zrezygnował ze swojej działalności misyjnej i w 1763 wyruszył do Nowogródka. Kiedy rozwiązano Towarzystwo Jezusowe udał się do Wilna i tam już pozostał.

Jednak Józef Baka to nie tylko misjonarz i duchowny, ale także poeta. Tworzył on zarówno w języku ojczystym, jak i po łacinie. Jego pierwszym dziełem był łaciński panegiryk napisany na cześć dobroczyńców poety. Nosił on tytuł „Comitia honorum Ioannis Ludovici Plater”.  Inne jego znane dzieła to : „Wielki obrońca upadłej grzeszników przed Bogiem sprawy św. Jan Franciszek Regis...”, „Nabożeństwo codzienne chrześcijańskie” oraz „Uwagi śmierci niechybnej”. Współcześni badacze literatury odnajdują w twórczości Baki typowe dla baroku cechy, takie jak występowanie nurtu metafizycznego, pytania o życie, śmierć i Boga.

Józef Baka zmarł niespodziewanie 2 czerwca 1780. Przebywał wtedy z nieznanych przyczyn w Warszawie. Poeta pochowany został jezuickim kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.

Podobne wypracowania do Józef Baka - biografia, życiorys