Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Was bedeutet für dich „Heimat, Vaterland“? Haben diese Worte noch einen Wert? Schreibe einen Artikel für eine deutsche Zeitschrift - Napisz artykuł do niemieckiego czasopisma

Letztens habe ich überlegt, ob Worte wie Heimat und Vaterland noch einen Wert haben. Ich kann mit Sicherheit antworten, dass diese Worte schon eine Bedeutung sogar für die Jugendlichen haben. Vielleicht ist sie anders, als zum Beispiel vor 60 Jahren. Wenn es einen Weltkrieg gab, hat man um ihre Heimat gekämpft. In jener Zeit war die Heimat das Wichtigste und jeder wollte um sie kämpfen.

Jetzt ist es ein bisschen anders. Ständig gibt es Leute, die sich selbst dem Vaterland widmen. Allerding hat sich die allgemeine Bedeutung geändert.  Unser Land hat Soldaten, die ihr Leben ihrem Land widmen. Wenn es einen Krieg geben würde, würden sie  sicher um Polen kämpfen. Viele Leute fahren ins Ausland und wohnen nicht in Polen. Aber es ist sicher, dass sie sich hier zwangloser und sicherer fühlen. Vielleicht fahren wir ab, damit wir eine sichere Zukunft haben. In anderen Ländern gibt es andere Sitten und andere Sprache, deshalb fühlen wir uns nicht so sicher wie in unserem Vaterland.

Wir müssen eine Fremdsprache lernen und gewöhnen uns an die andere Mentalität. Wir haben doch viele Erinnerungen gebunden an unser Land. Das ist doch wichtig, weil wir hier unsere Kindheit verbracht haben. Deshalb denken wir gerne an unser Land.  Im Ausland fühlt man sich oft fremd und allein. Im Vaterland haben wir jemanden, um  zurückzukommen. In meinem Vaterland habe ich meine Familienbande. Hier hat meine Geschichte begonnen. Heimat für mich sind auch die heimatlichen Gebiete. Ich komme aus einer kleinen Stadt an der Ostsee. Dort habe ich meine ganze Kindheit mit meinen Eltern und meinen Geschwistern gewohnt. Jeder wohnt jetzt in einer anderen Stadt also sehen wir uns wirklich selten. Unser Haus ist unsere kleine Heimat für das ganze Leben. Dort haben wir verschiedene Schulen besucht und viele Menschen kennengelernt. Dort haben uns Eltern beigebracht, was gut oder schlecht ist. In unserer Heimat treffen wir uns mit alten Freunden oder mit der Familie.

Dort sind so viele Ereignisse geschehen. In meiner Heimat habe ich achtzehn Jahre verbracht. Für lange Zeit fühlen wir uns nirgendwo so gut und sorglos wie zu Hause. Mit der Zeit gründen wir eine Familie und wir bilden eine Heimat für unsere Kinder.

Meiner Meinung nach sieht die Bedeutung der Heimat so aus. Das ist kein einfaches Thema, aber man soll manchmal überlegen, was ist für uns Heimat und Vaterland. Zweifelsohne sind das zwei wichtige Werte.

Tłumaczenie

Ostatnio zastanawiałam się, czy słowo ojczyzna ma dla nas jakąś wartość. Z pewnością mogę odpowiedzieć, że takie słowo  ma duże znaczenie nawet dla młodzieży. Być może jest inne, niż przed 60 laty. Kiedy była wojna, walczyło się o swój kraj. Wtedy ojczyzna była najważniejsza i każdy chciał o nią walczyć. Teraz jest trochę inaczej. Wciąż są ludzie, którzy poświęcają siebie samych dla ojczyzny. Jednak powszechne znaczenie tego słowa zmieniło się.

Nasz kraj ma żołnierzy, którzy poświęcają swoje życie dla ojczyzny. Kiedy wybuchłaby wojna, z pewnością walczyliby o Polskę. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę i nie mieszka w swoim kraju, ale  z pewnością tutaj czują się pewniej i swobodniej. Być może wyjeżdżamy żeby mieć pewniejszą przyszłość. W innym krajach panują inne zwyczaje i inny język, dlatego nie czujemy się tak pewnie jak u siebie w kraju. Musimy się nauczyć nowego języka i przyzwyczaić się do nowej mentalności. Mamy wiele wspomnieć powiązanych z naszym krajem. To jest ważne, ponieważ spędziliśmy tutaj swoje całe dzieciństwo. Dlatego chętnie myślimy o kraju, z którego pochodzimy. Za granicą czujemy się często obco i samotnie.  W ojczyźnie zawsze mamy do kogo wrócić.

W moim kraju są moje korzenie rodzinne. Tutaj zaczęła się moja historia. Ojczyzna to dla mnie też rodzinne strony. Pochodzę z małego miasteczka nad Morzem Bałtyckim. Tam spędziłam całe swoje dzieciństwo z rodzicami i z rodzeństwem. Teraz każdy mieszka w innym mieście i widujemy się rzadko. Nasz dom to dla nas mała ojczyzna na całe życie. Tam uczęszczaliśmy do różnych szkół i poznaliśmy wielu ludzi. Tam rodzice nauczyli nas co jest dobre, a co złe. W naszym mieście rodzinnym spotykamy się ze starymi przyjaciółmi i z rodziną. To tam zdarzyło się tak wiele wydarzeń. W moim mieście spędziłam 18 lat. Przez długi czas niegdzie nie czujemy się tak dobrze i beztrosko jak w domu. Z czasem zakładamy rodziny i budujemy małą ojczyznę dla naszych dzieci.

Moim zdaniem tak wygląda znaczenia ojczyzny. Nie jest to łatwy temat, ale powinno się czasem zastanowić, czym  jest dla nas ojczyzna i miasto rodzinne. Niewątpliwie są to dwie ważne wartości.

Podobne wypracowania do Was bedeutet für dich „Heimat, Vaterland“? Haben diese Worte noch einen Wert? Schreibe einen Artikel für eine deutsche Zeitschrift - Napisz artykuł do niemieckiego czasopisma