Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Józef Stalin - sylwetka postaci

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, znany jako Józef Stalin urodził się 18 grudnia 1878 r. w miejscowości Gori w Gruzji. W 1894 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tbilisi, z którego został usunięty za lewicowe poglądy. W 1898 roku Dżugaszwili wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR), a w 1903 przystąpił do frakcji bolszewików. Za rewolucyjną działalność, był parokrotnie zsyłany na Sybir. W 1912 został członkiem Komitetu Centralnego SDPRR(b) i współredagował pisma partyjne m.in. „Prawdę”. W tym czasie zaczął używać pseudonimu Stalin.

Na początku 1917 r. wybuchła rewolucja lutowa obalająca carat. Władzę przejął Rząd Tymczasowy. Bolszewicy wykorzystali czas, aby dokonać kolejnego przewrotu, zapoczątkowującego Rewolucję Październikową. Władzę w czasie rewolucji objął rząd sowiecki z Włodzimierzem Leninem na czele, a Stalin objął w nim funkcję komisarza ludowego ds. narodowościowych. Od tego czasu rozpoczął się terror bolszewicki, w szerzeniu którego Stalin brał czynny udział. W 1922 r. objął stanowisko sekretarza generalnego WKP(b) (Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików). Początkowo Stalin był najbliższym współpracownikiem Lenina, ale z upływem czasu zaczęły narastać między...

Podobne wypracowania