Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ist die Welt ohne Krieg möglich? - Schildere deine Meinung in Form eines Essays und begründe deine Ansicht - „Czy możliwy jest świat bez wojen?” - Wypowiedz się na ten temat w formie rozprawki, uzasadniając swoje poglądy

Ist die Welt ohne Krieg möglich? Diese Frage möchte ich mir jetzt stellen. Jeder hat Angst vor dem Krieg und niemand will ihn führen.  Warum gibt es auf der Welt so viele Missverständnisse? Auf diese Frage ist es schwierig eine Antwort zu geben. Allerdings möchte ich meine Meinung dazu schildern.

Innerhalb von hundert Jahren hatten wir mit zwei Weltkriegen zu tun. Das waren die größten und schrecklichsten. Man soll sich überlegen, ob es sich lohnt, den Krieg zu erklären. Auf der Welt gibt es noch zu viele Unterschiede und Missverständnisse. Das Leben ohne Krieg wäre sorglos und schön. Meistens stirbt eine große Anzahl der Menschen. Das ist ein riesiger Verlust. Oft opfern die Menschen, besonders Soldaten, ihr Leben für ihr Vaterland. Man sollte auch nicht vergessen, dass meistens unschuldige Personen ums Leben kommen. Sie werden vom Feind umgebracht. Es sollte nie zum Krieg kommen, leider haben Leute meistens verschiedene Meinungen. Sie sind nicht tolerant und können zweite Person nicht verstehen. Wenn sich Länder nicht verständigen können, kommt es zum Krieg. Es ist doch traurig, weil das Leben schwieriger wird. Man lebt in Furcht und man denkt nur daran, wie man überleben kann.


Ich selbst kann mir die Welt ohne Krieg nicht vorstellen. Es gibt ständig zu wenig Toleranz und Verständnis. Jeder möchte um seine Rechte kämpfen. Leute sind meistens ungerecht und sie respektieren nur ihre eigenen Interessen. Man sollte volle Gleichberechtigung einführen. Die Welt braucht eine Änderung, damit die Leute besser leben. Man sollte mehr darüber reden und weniger kämpfen. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist. Wir sollten häufiger einen Kompromiss schließen. Besonders die Regierung sollte Toleranz lernen. Manchmal ist es so, dass wir sowieso nichts gewinnen.

Meiner Meinung nach sind die Kriege eine ernste Bedrohung für unser Leben.  Allerdings haben wir selten einen Einfluss darauf. Die Welt braucht noch viele Veränderungen. Zurzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube jedoch, dass es möglich ist. Menschen würden ohne Furcht leben und die Regierungen würden besser Konflikte lösen.  Der Krieg ist die schlimmste und endgültige Lösung für unsere Probleme.

Tłumaczenie

Czy świat bez wojen jest możliwy? Chciałabym teraz postawić sobie to pytanie. Każdy boi się wojny i nie chciałby jej prowadzić. Dlaczego jest na świecie tak dużo nieporozumień? Na to pytanie ciężko jest udzielić odpowiedzi. Jednak chciałabym wyrazić moje zdanie.

Na przełomie stu lat mieliśmy do czynienia z dwiema wojnami światowymi. Były one największe i najstraszniejsze w historii. Powinniśmy się zastanowić, czy warto wypowiadać komuś wojnę. Na świecie jest wiele różnic i nieporozumień. Życie bez wojen byłoby beztroskie o piękne. Najczęściej ginie duża ilość ludzi. Jest to ogromna strata. Często ludzie, szczególnie żołnierze, poświęcają swoje życie dla ojczyzny. Nie powinno się również zapominać, że często giną niewinne osoby. Giną z rąk wroga. Nie powinno nigdy dochodzić do wojny, niestety różnice zdań często są duże. Ludzie nie są tolerancyjni i nie potrafią zrozumieć drugiego człowieka. Kiedy państwa nie mogą się porozumieć, dochodzi do wojny. To smutne, ponieważ życie staje się trudniejsze. Żyje się w strachu i myśli się tylko o tym, jak przeżyć.

Osobiście nie mogę wyobrazić sobie świata bez wojen. Wciąż jest zbyt mało tolerancji i zrozumienia. Każdy powinien walczyć o swoje prawa. Często ludzie są niesprawiedliwi i myślą tylko o swoich interesach. Powinno się wprowadzić całkowite równouprawnienie. Świat potrzebuje dużych zmian, aby ludziom żyło się lepiej. Powinno się więcej rozmawiać i mniej walczyć. Nie wiem, czy to możliwe. Powinniśmy częściej dochodzić do kompromisów. Szczególnie władza powinna uczyć się tolerancji. Czasami jest tak, że tak czy tak nic nie wygramy.

Moim zdaniem wojny są poważnym zagrożeniem dla naszego życia. Jednak rzadko mamy na to wpływ. Świat potrzebuje jeszcze wielu zmian. Aktualnie nie mogę sobie tego wyobrazić. Jednak wierzę, że jest to możliwe. Ludzie żyliby bez strachu a władza lepiej rozwiązywałaby konflikty. Wojna to najgorsze i ostateczne rozwiązanie naszych problemów.

Podobne wypracowania do Ist die Welt ohne Krieg möglich? - Schildere deine Meinung in Form eines Essays und begründe deine Ansicht - „Czy możliwy jest świat bez wojen?” - Wypowiedz się na ten temat w formie rozprawki, uzasadniając swoje poglądy