Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mikołaj Sęp-Szarzyński „O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego” - interpretacja i analiza „Sonetu I”

W sonecie „O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego” Mikołaj Sęp–Szarzyński podejmuje jeden ze swoich ulubionych tematów, a więc nietrwałości dóbr doczesnych i konieczności rezygnacji z nich na rzecz moralności i cnoty.

W pierwszej strofie autor podkreśla, jak krótko trwa nasza egzystencję. Poprzez metafory związaną z naturą, poeta wyraża szybkość upływu czasu. „Obrotne obłoki” i „Tytan prętki” (czyli Słońce) oraz ich wieczny bieg dają nam wyobrażenie o przemijaniu minut, godzin, lat i w końcu całego życia.

Śmierć zostaje spersonifikowana. Autor nadaje jej przydomek „chciwa”, a więc zabierająca życie ludzkie łapczywie i zachłannie. Dlatego nikt nie może być pewien swojego losu. Tytułowa „niepewność żywota” odnosi się właśnie do nieprzewidywalności naszego bytu: możemy żyć jeszcze kilkadziesiąt lat, możemy jednak równie dobrze umrzeć już dzisiaj.

W następnej strofie podmiot liryczny opowiada o swojej sytuacji, przyglądając się dotychczasowemu życiu. Sprawą osobistej interpretacji pozostaje, czy traktować będziemy podmiot liryczny jako alterego samego poety, czy swoistego everymana będącego alegorią każdego człowieka, który popełnia błędy...

Podobne wypracowania