Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 68 wypracowanie

 • Życie w PRL - okres stalinowski

  O okresie stalinowskim w Polsce można mówić od momentu styczniowych wyborów z roku 1947, poprzedzonych wcześniejszym referendum, które pokazało, że władza komunistów stała się faktyczna i nieograniczona. Protest wobec fałszerstwa dokonanego na wynikach niczego nie zmienił. Pierwszym działaniem komunistów było p... »

 • Zygmunt August - biografia, życiorys

  Zygmunt II August na świat przyszedł 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie, jako syn Zygmunta Starego i Bony. W historii kraju zapisał się jako ostatni król z dynastii Jagiellonów. Koronacja odbyła się 20 lutego 1530 roku. Prowadzone była przez prymasa Polski – Jana Łaskiego. Pierwszą żoną króla była Elżbieta Austriaczka, k... »

 • Zygmunt August - panowanie

  Zygmunt August urodził się w 1520 r., a zmarł w 1572. Ostatni władca z dynastii Jagiellonów był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy, Wielkim Księciem Litewskim i od 1529 roku królem Polski. Rzeczywiste rządy objął jednak dopiero w 1548. Początki panowania Zygmunta Augusta były trudne, gdyż objął on rządy w czasie, kiedy silną poz... »

 • Zygmunt Bauman - biografia, życiorys

  Zygmunt Bauman urodził się 19 listopada 1925 roku w Poznaniu. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, rodzina Baumana uciekła do Związku Radzieckiego. Tam starali się zorganizować sobie życie rodzinne. Młody Zygmunt rozpoczął studia w Gorki, na tamtejszym uniwersytecie. Niedługo po rozpoczęciu nauki został wcielony w szeregi milicji. Nie ... »

 • Zygmunt Freud - biografia, życiorys

  Zygmunt Freud przyszedł na świat 06. 05. 1856 r. we Freibergu na Morawach. Zmarł w Londynie 23. 09. 1939 r. Pochodził z żydowskiej rodziny, która na skutek prześladowań w XIV i XV w. uciekła z Kolonii na wschód i ostatecznie osadziła się w Austrii. Jakub Freud, jego ojciec, prowadził firmę zajmującą się sprzedażą wełny. Amalie Nat... »

 • Zygmunt III Waza - biografia, życiorys

  Zygmunt III Waza na świat przyszedł dnia 20 czerwca 1566 roku. Jego rodzicami byli książę szwedzki Jan i Katarzyna Jagiellonka. Kiedy przyszły władca Polski narodził się sytuacja, w jakiej znajdowała się jego rodzina, nie napawała optymizmem. Jego rodzice więzieni byli przez Eryka XIV. Kiedy pozbawiono go tronu, wszyscy troje odzyskali wolność... »

 • Zygmunt III Waza - panowanie, biografia, dokonania

  Wstąpienie na tron Zygmunta III Wazy odbywało się w bardzo burzliwy i kontrowersyjny sposób. W efekcie bowiem konfliktu między hetmanem Janem Zamoyskim i rodem Zborowskich doszło do utworzenia dwóch opozycyjnych obozów. Większość sprzyjała jednak temu pierwszemu i 19 sierpnia 1587 roku na tron wybrano 21 letniego król... »

 • Zygmunt Stary - biografia, życiorys

  Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 w Kozienicach, jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Był przedostatnim władcą z dynastii Jagiellonów. Nim zasiadł na tronie, sprawował władzę nad ziemiami należącymi do swojego brata – Władysława II Jagiellończyka. Pod jego panowaniem znajdowały się Księstwa Głogows... »

 • Zygmunt Stary - panowanie

  Zygmunt urodził się w roku 1467, zmarł w 1548 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych synów Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt odebrał staranne wykształcenie, jak również przyzwyczajano młodego królewicza do skromnego życia, pozbawionego przepychu. W roku 1512 poślubił młodą Barbarę Zapolyę (urodzoną w 1495), z któ... »

 • Zygmunt Stary - polityka zagraniczna (1506-1525) - geneza hołdu pruskiego

  Rosnąca pozycja Polski i Litwy na arenie międzynarodowej sprawiła, że Zygmunt Stary i Zygmunt August zainteresowali się sprawami Czech i Węgier, Turcji i Zakonu Krzyżackiego, a także Inflant. Zygmunt I Stary obejmując tron polski w 1506 r., próbował poukładać problemy wynikające ze stosunków z Habsburgami. Habsburgowie byli polity... »

 • Zygmunt Stary - polityka zagraniczna. Wojna polsko-mołdawska (1509-1510)

  W roku 1502 dążący do scalenia wszystkich ziem mołdawskich w jeden organizm państwowy hospodar Stefan III Wielki zbrojnie najechał, zajął i przyłączył Pukucie do Mołdawii. Pretensje do tych ziem, wbrew interesom Rzeczpospolitej i Królestwa Węgierskiego, podtrzymywał syn Stefana, Bogdan III Jednooki. Panujący wówczas król Pol... »

62636465666768 następna »

Polecane przedmioty