Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie w PRL - okres stalinowski

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

O okresie stalinowskim w Polsce można mówić od momentu styczniowych wyborów z roku 1947, poprzedzonych wcześniejszym referendum, które pokazało, że władza komunistów stała się faktyczna i nieograniczona. Protest wobec fałszerstwa dokonanego na wynikach niczego nie zmienił. Pierwszym działaniem komunistów było pozbycie się opozycji. W mowie sejmowej z dnia 23 czerwca 1947 roku Mikołajczyk złożył protest nie tylko przeciwko fałszerstwu referendum z 30 czerwca 1946 roku, ale też ostro potępił wybory z lutego 1947 roku. Mówił o fałszerstwie, o terrorze, polityce nienawiści i nietolerancji. Musiał jednak wiedzieć, że nic już nie ulegnie zmianie.

Rok 1947 w krajach stalinowskich oznaczał likwidację opozycji, w październiku powstał Kominform, który dokonał unifikacji parii komunistycznych. Komuniści satelickich krajów byli zmuszeni do wykonywania wszystkich rozkazów, idących z Moskwy. Mikołajczyk nie skończył jednak, jak chociażby przywódca bułgarskiej partii chłopskiej, Nikola Petkow, aresztowany i skazany na karę śmierci. Dało to mu szansę na zorganizowanie wyjazdu - 26 października 1947 roku był w Londynie. Na ucieczkę nalegali Amerykanie, gdyż sam Mikołajczyk uparcie postanowił pozostać. Faktycznie jednak...

Podobne wypracowania