Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstania chłopskie w XIV wieku - przyczyny, przebieg, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W XIV nastąpił rozwój gospodarki pieniężnej, która umocniła władzę magnacką kosztem sytuacji chłopstwa. W momencie kiedy rosło znaczenie pieniądza, rosły również pieniężne obciążenia chłopów. Kościół i państwo czerpało w ten sposób zyski.

Taki obrót spraw zmusił chłopów do zbiegostwa, czyli ucieczki spod władzy pana. Z tego powodu król węgierski Zygmunt przyznał chłopom prawo do swobody przenoszenia się, co miało ograniczyć zbiegostwo. Uciskani i umęczeni chłopi znaleźli wsparcie w ruchu husyckim, ponieważ frakcja husytów - taborytów walczyła z kościołem, ale również głosiła reformę radykalną w społeczeństwie. W latach 1437-1438 r. miało miejsce wielkie powstanie chłopskie w Siedmiogrodzie, stanowiące wyraz niezadowolenia z uciskania chłopstwa i ich warunków życia.

Inaczej sprawa wyglądała w Rumunii. Rumuni, zwani Wołochami, żyli w XIV w. w około 300 miejscowościach na terenie Siedmiogrodu, Byli hodowcami, pasterzami i nie byli obciążeni przez państwo tak bardzo jak chłopi węgierscy, składali jedynie daninę z owiec i trzody chlewnej (tzw. pięćdziesięcina). Dopiero w XIV w. ogromna część rumuńskich chłopów spadła do roli pańszczyźnianych, ale wciąż nie podlegała ani kościelnym,...

Podobne wypracowania