Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm Wielki - Konstytucja 3-go Maja

Sejm Wielki zwany Sejmem Czteroletnim obradował w latach 1788-1792 r. w Warszawie. Głównymi przewodniczącymi byli Stanisław Małachowski i Kazimierz Sapiecha. Był to pierwszy sejm za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, który głosował większością głosów. Wyłoniono pośród siebie komisje i deputowanych, sejm decydował o sprawach wojskowych, skarbowych i polityki zagrnicznej. Zniesiono Departament Wojskowy, powołano Komisję Wojskową, zniesiono Radę Nieustającą. Sejm uchwalił, by zwiększyć siły zbrojne Polski do 100 tys. żołnierzy.

Uchwalono tzw. ofiarę wieczystą - duchowieństwo obciążono podatkiem. Podniesiono podatki i opłaty. Zreformowano sejmiki odbierając szlachcie, która nie posiadała ziemi prawo głosu. 27 kwietnia 1791 r. uchwalono prawo o miastach, mieszczanie z miast królewskich uzyskali nietykalność osobistą, prawo nabywania dóbr ziemskich i dostęp do urzędow. Najważniejszym jednak dziełem Sejmu Wielkiego była Konstytucja 3 Maja. Sejm nie ukonczył prac nad kodyfikacją prawa, po przegraniu wojny z Rosją przywódcy sejmu opuścili kraj.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r. na zamku królewskim w obecności 182 posłów. Nazwana została oficjalnie Ustawą Rządową i wprowadziła reformę ustroju państwa. Ostatecznie zniesiono wolną elekcję, tron miał więc być dziedziczony w dynastii saskiej Wettinów. Władzę prawodawczą stnowił sejm. Miał być wybierany na dwuletnią kadencję.

Zniesiono liberum veto. Władzę wykonawczą sprawował król wraz z rządem – Strażą Praw, w skład której wchodził prymas i ministrowie. Ministrowie byli odpowiedzialni przed sejmem za swe postępowanie. Władza sądownicza była stanowa i nie mogła jej pełnić władza ustawodawcza ani wykonawcza. Mieszczanom przyznano wolność osobistą z prawem majątku. Konstytucja i jej zwolennicy niezbyt długo cieszyli się swoją sławą.

W 1792 r. Katarzyna II interweniowała w Polsce w obronie starego porządku. Dodatkowo niezbyt udanym posunieciem okazała się konfederacja targowicka zawiązana w 1792 r. umożliwiło to Rosji zbrojną interwencję w obronie konfederatów. Rzeczpospolita pogrążyła się w chaosie i politycznym bałaganie.

Podobne wypracowania do Sejm Wielki - Konstytucja 3-go Maja