Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Antyk i Biblia jako korzenie kultury europejskiej” - wyjaśnij, jak rozumiesz to stwierdzenie

Kultura europejska, której jesteśmy uczestnikami, wyrosła na dwóch fundamentach - antyku oraz Biblii. Ich promieniowanie nadało kształt oraz tendencje rozwojowe rodzącej się cywilizacji. Spróbujmy odnaleźć jakieś zależności, powtarzające się motywy oraz inne podobieństwa, które mogą sugerować prawdziwość tego twierdzenia.

Biblia to zbiór ksiąg religijnych judaizmu (Stary Testament) i chrześcijaństwa (Nowy Testament). Zawiera ona wciąż aktualne wskazówki moralne, stanowi także odpowiedź na nurtujące nas pytania o sens życia i wartość ludzkiej egzystencji. Te wartości wciąż obowiązują w naszym świecie. Poza wielką wartością dydaktyczną, Biblia napisana jest także wspaniałym stylem. Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami – te księgi stanowiły inspirację dla kształtującego się języka poezji, szczególnie w okresie renesansu („Pieśni” Jana Kochanowskiego, „Psałterz Dawidów”).

Biblia i religia chrześcijańska to płaszczyzna, z której wywodzili się pierwsi filozofowie średniowiecza, tworzący podwaliny współczesnego systemu myślowego. Święty Augustyn z Hippony, wybitny myśliciel chrześcijański, swoimi koncepcjami wpłynął na rozwój religii, obowiązującej w większej części kontynentu. Także Tomasz z Akwinu, który dodatkowo inspirował się filozofią Arystotelesa należał do grona najwybitniejszych doktorów kościoła. To on przeprowadził rozumowe dowodzenie istnienia Boga, gdzie podał takie argumenty jak np. istnienie ruchu (ktoś musiał go zapoczątkować), czy przyczynowość wszystkiego (ktoś musiał być przyczyną sprawczą).

Nie bez znaczenia w kształtowaniu się kultury europejskiej był antyk. Motywy literackie z tej epoki przez kolejne wieki pojawiały się w dziełach najwybitniejszych twórców. Oświecenie nie tylko czerpało garściami z toposów starożytnych, ale także postulowało powrót wierszy do kształtu nadanego mu przez największych poetów starożytności. Także w architekturze tego okresu dokonał się zwrot ku rozwiązaniom stosowanym w tamtych czasach.

Antyk dostarczył także wielu rozwiązań naukowych, które przyczyniły się do późniejszego rozwoju tej dyscypliny. „Poetyka” Arystotelesa nadal jest dziełem inspirującym wielu badaczy literatury, a w matematyce wciąż bazuje się na twierdzeniach Pitagorasa, Talesa, czy geometrii euklidesowej. Warto jeszcze wspomnieć o wielu aspektach kultury, które zaczerpnięto z tamtego okresu. Teatr, olimpiady, huczne obchody świąt – to wszystko swój początek miało w czasach antyku.

Z powyższych przykładów można wywnioskować, że antyk i Biblia wciąż żyją w naszej kulturze, przy czym nadal dostarczają inspiracji kolejnym twórcom. Również niektóre zwyczaje praktykowane w tamtych czasach, są wciąż aktualne.

Podobne wypracowania do „Antyk i Biblia jako korzenie kultury europejskiej” - wyjaśnij, jak rozumiesz to stwierdzenie