Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postacie biblijne: Jozue, syn Nuna - życiorys, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Biblijny syn Nuna, wywodził się z plemienia Efraima. Na świat przyszedł w Egipcie, a jego pierwsze imię brzmiało Ozeasz. Imię Jozue (co oznacza z hebrajskiego: „Bóg jest Zbawieniem”) nadał mu Mojżesz.

Rola Jozuego w historii zbawienia jest niezwykle istotna. Podczas ucieczki z Kraju Faraona był on najbardziej oddanym i wiernym pomocnikiem Mojżesza. Należał do grona dwunastu posłańców, którzy mieli przyjrzeć się Ziemi Obiecanej. Zwiadowcy po powrocie oznajmili wędrującym Izraelitom, że tereny te zamieszkane są przez potężnych ludzi, czym wywołali wielką panikę. Tylko dwóch spośród nich – Jozue i Kaleb – próbowało uspokoić podróżujących i skłonić ich do tego, by powierzyli swój los Bogu. Zasiany przez wątpiących ferment zaowocował tym, że wielu ludzi odwróciło się od prawdziwego Wybawiciela i zaczęło oddawać cześć rozmaitym bożkom. To właśnie ten bunt, który omal nie zakończył się ukamienowaniem Mojżesza, spowodował, że naród wybrany spędził na pustyni 40 lat.

Kiedy Izraelici dotarli do góry Nebo, z której było widać ziemię Kanaan, swego ducha oddał Panu ich przewodnik. Bóg na jego następcę wybrał właśnie Jozuego, gdyż ten podczas wędrówki wykazał...

Podobne wypracowania