Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

5 przykazań kościelnych - wyjaśnienie, interpretacja

Przykazania kościelne zostały ustanowione przez Kościół rzymskokatolicki - jego dostojników. Celem sformowania tych reguł miało być przybliżenie ludzi do Boga i jasne określenie zasad, jakimi powinni kierować się wierzący. Przykazania kościelne w sposób bezpośredni i czytelny nazywają podstawowe obowiązki katolika.

Oto lista pięciu przykazań kościelnych, która została ustanowiona przez Kościół w roku 2002. Wcześniej istniały przykazania podobne, zmieniono jedynie ich formułę.

Pięć przykazań kościelnych (aktualne):
1. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjąć.
4. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
5. Posty nakazane zachowywać.

Przykazanie pierwsze nakazuje aktywne uczestnictwo w niedzielnej mszy, bowiem w tradycji chrześcijańskiej siódmy dzień tygodnia jest dniem wyjątkowym, świętym. Należy wówczas powstrzymać się od wszelkich prac i godnie uczestniczyć we mszy. Przykazanie informuje nas także o innych świętach kościelnych, do których należą, m.in.: Dzień Wszystkich Świętych, uroczystość Narodzenia Pańskiego, Objawienia Pańskiego, Boże Ciało itd. Również w czasie tych świąt należy uczestniczyć we mszy świętej.

Drugie przykazanie nakazuje spowiedź, którą należy odbyć przynajmniej raz w roku. Jest to minimum, jakie dopuszcza wiara chrześcijańska. Powinniśmy spowiadać się tak często, jak tylko odczuwamy potrzebę. Formuła „raz w roku” odnosi się w sposób pośredni do Świętą Wielkanocnych, ponieważ to najlepszy czas na powrót do wspólnoty Kościoła. Widać tu również związek z kolejnym, trzecim przykazaniem. Jako że czas Wielkanocy jest szczególnie ważny i niezwykły dla chrześcijan, należy przyjąć wtedy koniecznie Komunię Święta. Okres ten powtarza w sposób symboliczny co roku cierpienie Chrystusa i jego śmierć na krzyżu, która miała miejsce dla zbawienia ludzi, a także zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego wiara chrześcijańska radzi, by okres ten odpowiednio zaakcentować i przeżyć, przyjmując Ciało Jezusa jak dowód na wiarę i pragnienia bycia zbawionym.

Czwarte przykazanie dotyczy świąt, które wymieniono powyżej. Ustanowione przez historię chrześcijaństwa i Kościół uroczystości są niezwykle ważne w tradycji katolików, dlatego należy je świętować, przeżywać w sposób szczególny, inaczej niż resztę dni „zwykłych”. Dni te są istotne ze względu na ich doniosłe znaczenie dla kształtowania się naszej religii. Wychwalamy wówczas Jezusa, Matkę Bożą, a także ofiarę złożoną z miłości do ludzi. Każdy z nas powinien w kościelne święta uczestniczyć we mszy świętej.

Ostatnie – piąte – przykazanie nakazuje zachowania postu w określonym przez Kościół czasie. Przede wszystkim dotyczy do okresu Wielkanocnego, Wielkiego Czwartku i Piątku. Post bezpośrednio odnosi się do cierpienia Jezusa, w tym świętym czasie nie wolno skupiać się jedynie na spożywaniu pokarmów, lecz na duchowych rozważaniach oraz duchowym samodoskonaleniu się. Powstrzymanie się od jedzenia stanowi swoistą podziękę oraz oddanie czci Panu. Posty w tradycji katolickiej przestrzegane są również w każdy piątek w formie pamięci o męce Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Podobne wypracowania do 5 przykazań kościelnych - wyjaśnienie, interpretacja