Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Filozofia Nietzschego - Nietzscheanizm w literaturze Młodej Polski

nietzscheanizm, filozofia, Młoda Polska, Leopold Staff

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Literatura Młodej Polski uformowała się w odpowiedzi na przemiany polityczne i społeczne, jakie zawładnęły całą Europą końca XIX wieku. Twórcom towarzyszyło poczucie schyłkowości dawnego świata, coraz wyraźniej przeczuwano także zbliżające się przemiany, jakie miały zrealizować się poprzez I wojnę światową. Ów ferment wywarł również niebagatelny wpływ na koncepcje filozoficzne, które służyły poszukiwaniu nowego modelu moralności i odpowiedniego umiejscowienia człowieka w stosunku do zmieniającego się świata. Szczególnym powodzeniem wśród twórców tamtego okresu cieszyły się założenia filozofii Bergsona, Schopenhauera oraz Fryderyka Nietzschego, który swoją wizją Nadczłowieka zrewolucjonizował dotychczasowe spojrzenie na problemy etyki.

Nietzsche zwrócił uwagę przede wszystkim na pewną naturalną nierówność, która dzieli społeczeństwo na jednostki wybitne, aktywne twórczo i zdolne do wprowadzania zmian we współczesnym świecie oraz te, które biernie podporządkowują się otaczającej je rzeczywistości, hołdując konwencjonalnej moralności i zastanym systemom postępowania. Literaci Młodej Polski wykorzystali wylansowany przez niego model Nadczłowieka do kreacji nowego typu artysty...

Podobne wypracowania