Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stanisław Staszic „Przestrogi dla Polski” - opracowanie dzieła

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Utwór „Przestrogi dla Polski” Stanisław Staszic napisał w 1790 roku, podczas trwania obrad Sejmu Wielkiego. Pisarz, zdając sobie sprawę z błędów popełnianych przez rządzącą szlachtę, nakłania do reform, jednocześnie oskarżając panów, czyli możnowładców o samowolę, lekceważenie prawa, prywatę i demoralizację. Ponadto stawia liczne pytania retoryczne, stosując formę przemówienia. 

Staszic był zwolennikiem systemu, w którym król ma ograniczoną władzę na rzecz jednoizbowego sejmu podejmującego decyzje większością głosów, ponadto miał skupiać władzę ustawodawczą i wykonawczą. Staszic apelował także o to, by poddaństwo zostało zniesione, chłop natomiast miał się znajdować pod opieką prawną. Pisarz podkreśla związek natury z życiem społecznym, prawo człowieka miało natomiast gwarantować równość, wolność i własność całemu społeczeństwu. 

Autor zwraca też niemałą uwagę na wychowanie młodzieży, które powinno skutkować w przyszłości dobrym wpływem na państwo. Uważa, iż powinno uczyć się młodzież prawa moralnego, ponieważ dzięki jego znajomości, ludzie uczą się wzajemnego zrozumienia i współżycia. Opowiadał się także za zniesieniem zasady liberum veto, pragnął stałej, silnej...

Podobne wypracowania