Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bóg w Młodej Polsce - Motyw Boga w poezji Jana Kasprowicza na wybranych przykładach

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bóg pojawia się niezwykle często w poezji Jana Kasprowicza, występuje w niej bądź to jako główny temat utworu, bądź jako jedna z osób kształtujących sytuację liryczną wiersza. Stosunek do Najwyższego zmieniał się wraz z ewolucją światopoglądu poety. W okresie dominacji nastrojów schyłkowych, katastrofizm wierszy Kasprowicza wzmagał niezwykle pesymistyczną wizję dotyczącą nie tylko świata, ale i Boga. W swoich hymnach: „Ginącemu światu” i „Salve Regina” podejmuje poeta problem kryzysu religii i moralności, prowadzący do zagłady całej ówczesnej cywilizacji.

W „Dies irae” Kasprowicz kreuje obraz Boga-mściciela, surowego i bezlitosnego sędziego wymierzającego sprawiedliwość światu i ludzkości. Jest On jednocześnie oskarżony przez podmiot liryczny o stworzenie grzechu, o wpisanie go w plan od początku wszelkiego życia. W takiej sytuacji to człowiekowi należy się współczucie i litość, bo wszelkie próby oparcia się złu są skazane na nieuchronną klęskę. Bóg jawi się w tekście jako mściciel i gniewny rozjemca miedzy Niebem a Ziemią. Nie słyszy płaczów, jęków, nie zna współczucia ni litości. Jest przerażający, to „morze niewyczerpanych gniewów”, „ojciec...

Podobne wypracowania