Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Portret człowieka poczciwego według Mikołaja Reja ukazany w utworze „Żywot człowieka poczciwego”

„Żywot człowieka poczciwego” nasuwa skojarzenia z literaturą średniowieczną, między innymi przez swój parenetyczny charakter. Już tytuł wskazuje na przedstawienie pozytywnego wzorca osobowego. Tym wzorcem jest polski szlachcic, ziemianin, żyjący w zgodzie z naturą, Boskimi i ludzkimi prawami, szanujący dawne obyczaje i pielęgnujący cnotę umiaru. Rej przedstawia ów żywot chronologicznie, od chwili narodzin do starości, wskazując na właściwe zadania każdego wieku oraz rolę doświadczenia w kształtowaniu się osobowości i moralności.

Pierwsza księga dotyczy dzieciństwa i młodości. Autor podkreśla tu rolę rodziców i właściwego wychowania, zgodnego z naturą i usposobieniem dziecka. Nikt nie jest z gruntu zły ani grzeszny, tylko złe doświadczenia i słaba wola, mogą go takim uczynić. Dlatego autor postuluje nauczanie Pisma Świętego, zgodnie ze swoimi przekonaniami, w duchu kalwińskim. Młody człowiek musi zdobyć wiedzę i nauczyć się pracy. Wykształceniu sprzyjają podróże, które poszerzają wiedzę o świecie, obyczajach, ludziach, a także lektura. Rej podkreśla rolę dorosłych, którzy kształtują młode umysły, przekazują tradycję i stanowią wzór. Wykształcenie musi obejmować umiejętność ładnego wysławiania się, znajomość Pisma...

Podobne wypracowania