Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 6 wypracowanie

 • Bitwa pod Grunwaldem - opracowanie, streszczenie

  Podczas wojny polsko-krzyżackiej głównym celem dowództwa polskiego było stoczenie bitwy na otwartym polu. Zasadniczą role miały odgrywać siły pospolitego ruszenia z Polski i Litwy. Zmobilizowano około 30 tysięcy zbrojnych, oprócz tego mogło być jeszcze około 5 tysięcy woźniców i służby pomocniczej, a także prawie 2000... »

 • Bitwa pod Hastings

  Problematyczna kwestia sukcesji po zmarłym w 1066 r. królu angielskim Edwardzie Wyznawcy stała się przyczyną wielkiego konfliktu między książętami anglosaskimi a Wilhelmem Bękartem – nieślubnym synem i następcą Roberta I, księcia Normandii. Około roku 1052, podczas swojej wizyty w Londynie, uzyskał on od nastawionego pronormandzko k... »

 • Bitwa pod Hittin (1187) – tło, przebieg, skutki

  W roku 1186 po śmierci małoletniego króla Baldwina V władzę nad Królestwem Jerozolimskim przejęła oficjalnie jego matka – Sybilla, która sprawowała rządy wraz ze swoim mężem, Gwidonem z Lusignan. Gwidon był wyjątkowo nieudolnym królem i nie znał dostatecznie realiów ówczesnego Bliskiego Wschodu. Ni... »

 • Bitwa pod Lipskiem - kampania Napoleona

  Bitwa pod Lipskiem przeszła do historii pod nazwą "bitwy narodów". Ta trwająca trzy dni (od 16 do 19 października 1813 roku) potyczka miała zadecydować o losie kampanii 1813 – 1814 roku. Największa z bitew napoleońskich i największa z porażek Bonapartego. Naprzeciwko Francuza stanęła silna koalicja, w której główną rol... »

 • Bitwa pod Maratonem

  Wyprawa perska, jaka pod wodzą Matysa i Artafernesa skierowana została w roku 490 p.n.e. przeciwko Grecji, miała charakter prestiżowy. Królowi Dariuszowi zależało na potwierdzeniu swej pozycji poprzez ukaranie Ateńczyków. Ośmielili się oni bowiem wysłać swe wojsko na pomoc powstańcom Jońskim, którzy wystąpili przeciwko zwier... »

 • Bitwa pod Mohaczem (1526 r.)

  Imperium Osmańskie za panowania Sulejmana II Wspaniałego osiągnęło szczyt swojej potęgi – oprócz wewnętrznego wzmocnienia państwa sułtan ten, dzięki systematycznym i skutecznym kampaniom wojennym, znacznie poszerzył zasięg terytorialny swojego państwa. Jednym z obszarów, na których Sulejman II skoncentrował swoje siły ... »

 • Bitwa pod Platejami - kampania roku 479 p.n.e.

  Przegrana bitwa pod Salaminą nie spowodowała ostatecznego wycofania się Persów z Grecji, a jedynie czasowe (zimowe) zawieszenie działań wojennych. Wycofując się do Babilonii, gdzie wybuchło powstanie, Kserkses pozostawił w Grecji znaczne siły pod wodzą Mardoniusza. Dowódca ten okres zimy wykorzystał na agitacje wśród Ateńczy... »

 • Bitwa pod Płowcami w roku 1331

  Wczesną jesienią roku 1331 wojska krzyżackie pustoszące od jakiegoś czasu tereny Królestwa Polskiego oczekiwały pod Kaliszem na połączenie z posiłkami wysłanymi przez czeskiego króla, Jana Luksemburskiego. Te jednak nie dotarły na miejsce na czas i około siedmiotysięczny kontyngent rycerzy zakonnych zmuszony został do powrotu w oko... »

 • Bitwa pod Poitiers (732 r.)

  W historii świata zapisane są dwie sławne bitwy pod Poitiers – jedna z czasów Karola Młota i druga z czasów trwania wojny stuletniej. Ta pierwsza, która odbyła się w roku 732, jest zdecydowanie bardziej istotna zarówno z punktu ideologicznego, jak i z punku oceny jej następstw; oto Zachód pokonał Arab&oac... »

 • Bitwa pod Racławicami - 1794 r.

  4. kwietnia 1794 roku doszło do jednej z ważniejszych dla insurekcji kościuszkowskiej bitew. Co prawda bitwa ta nie miała większego znaczenia militarnego, jednakże miała ogromne znaczenie symboliczne podnosząc znacznie morale powstańców (i zachęcając tych, którzy do powstania jeszcze nie przystąpili, by to zmienili) już na początku... »

 • Bitwa pod Stalingradem - bitwa stalingradzka

  Po przegranej bitwie pod Moskwą Hitler osobiście objął dowództwo wojsk lądowych i podjął przygotowania do kampanii wiosennej. Jego celem było odcięcie Rosji od zaopatrzenia dostarczanego przez północny Atlantyk, zdobycie obszarów roponośnych, oraz okrążenie Moskwy od południowego wschodu. Aby osiągnąć zamierzenie, głó... »

 • Bitwa pod Verdun

  Bitwa pod Verdun trwała od lutego do grudnia 1916 roku. Celem niemieckim było zamknięcie armii francuskiej w kleszczach i jej wykrwawienie. Na czele obrony francuskiej twierdzy Verdun  stał sławny gen. Philippe Petain; Niemcy zaatakowali wraz z dniem 21 lutego i pierwsze dni były pasmem ich sukcesów. Dopiero gdy obrońcy otrzymali pos... »

 • Bitwa pod Waterloo

  Bitwa pod Waterloo rozegrała się 18 czerwca 1815 roku i była symbolicznym zakończeniem kariery Napoleona. Symbolicznym, bowiem to przegrana pod Lipskiem zadecydowała w praktyce o upadku cesarza Francuzów. Napoleonowi, po ucieczce z Elby, podczas sławnych stu dni, udało się szybko zebrać armię. Dołączali do niego jego dawni dowódcy... »

 • Bitwa pod Wiedniem - odsiecz wiedeńska. Bitwa polsko-turecka pod Wiedniem

  Polska odsiecz oraz bitwa pod Wiedniem ma znaczenie nie do przecenienia. Był to bowiem kres polityki tureckiej opartej na ekspansji na zachód. Wiek XVII do roku 1683 był dla państwa tureckiego niezwykle pomyślny. W swym pochodzie na zachód zajęli tereny nadbałkańskie, księstwa rumuńskie, zdobyli Kretę, a po pokonaniu Austrii. r&oa... »

 • Bitwa w Wąwozie Termopilskim i bitwa pod Salaminą - opis

  Kontynuując politykę swego poprzednika na tronie perskim - Dariusza, Kserkses nie zlekceważył już Greków. W celu podboju ich kraju zmobilizował olbrzymie zasoby militarne Wschodu. Składająca się z Fenicjan, Egipcjan, Cypryjczyków, jak również i Greków małoazjatyckich flota osiągnęła liczbę około 1200 okrętów. S... »

 • Bitwy na Atlantyku w czasie II wojny światowej

  Wojna na Atlantyku była bardzo istotnym wydarzeniem II wojny światowej. Wygrana i zdobycie przewagi na oceanie pozwalało dokonać blokady handlowej, która uniemożliwiała przeciwnikowi dalsze prowadzenie działań zbrojnych. Dlatego też Niemcom tak bardzo zależało na powstrzymaniu dostaw handlowych dla Wielkiej Brytanii. Flota III Rzeszy nie... »

 • Bizancjum - kultura, sztuka i nauka w Cesarstwie Bizantyjskim

  Cesarstwo Bizantyjskie zachowało przez ponad tysiąc lat ciągłość ustroju, tradycje cesarstwa rzymskiego i etos chrześcijański. Kultura bizantyjska zawierała w sobie element kultury antyku, była godnym spadkobiercą starożytnej Grecji i doskonale łączyła z antykiem kulturę chrześcijańską. Wspaniała architektura, plastyka, obrazy, mozaiki i freski.... »

 • Bizancjum (Cesarstwo Bizantyjskie) - historia, upadek

  Termin Cesarstwo Bizantyńskie (Bizantyjskie) został stworzony przez XIX-wiecznych historiografów, a pochodzi od dawnej nazwy Konstantynopola - Bizancjum. Jednak to nie nazwy, a ludzie piszą historię. Mieszkańcy Bizancjum wywodzili się z kręgu kultury greckiej, pozostawali jednak pod wpływem muzułmanów z jednej, a łacinników ... »

 • Biznacjum w średniowieczu - odrodzenie Cesarstwa Bizantyjskiego za panowania dynastii macedońskiej

  Czasy panowania w Konstantynopolu dynastii macedońskiej to szczyt średniowiecznej potęgi Bizancjum oraz nawrót do chlubnych tradycji wieków wcześniejszych. Prekursorem dynastii macedońskiej był Bazyli I Macedończyk, który w roku 867 zamordował ostatniego amoryjskiego bizantyjskiego cesarza – Michała III – i obją... »

 • Blaise Pascal - biografia, życiorys

  Blaise Pascal urodzony 19 czerwca 1623 roku zmarł 19 sierpnia 1662 roku. Francuski matematyk i myśliciel pobierał nauki u swojego ojca - poborcy podatkowego w Rouen. Od dziecka był słabego zdrowia, dużo chorował, dlatego nauczyciele przychodzili do niego do domu. Był wynalazcą pierwszych urządzeń służących do liczenia (wynalazek miał stanowić ud... »

 • Blokada Berlina - I kryzys berliński

  Przyczyną bezpośrednią I kryzysu berlińskiego była powojenna reforma walutowa - odmiennie prowadzona w niemieckich strefach okupacyjnych zachodnich oraz strefie radzieckiej. W efekcie funkcjonowały dwie waluty. Można było sobie z tym poradzić w obrębie powoli krystalizujących się dwóch państw niemieckich (od roku 1945 Wielka Brytania, St... »

 • Boecjusz z Dacji - biografia, życiorys

  Boecjusz z Dacji urodził się około 1240 roku w Danii. Według najnowszych badań przyjmuje się, że mógł w rzeczywistości pochodzić ze Szwecji. Był filozofem działającym na uniwersytecie w Sorbonie w Paryżu. Znany był z propagowania awerroizmu, czyli doktryny, która była oparta na interpretacji myśli Arystotelesa i rozwinięta przez Aw... »

 • Bogowie greccy - mitologia. Bogowie greccy i ich atrybuty

  Starożytni Grecy stworzyli wspaniałą mitologię pełną różnorodnych bogów, bóstw, herosów, demonów i ludzkich bohaterów, których przygody inspirują po dziś dzień. Są tematem wielu filmów, ale i natchnieniem w pisaniu książek. Jak widać, warto poznać mitologię grecką. Większość bogów s... »

 • Bogowie rzymscy

  Mieszkańcy Imperium, budując swoją religie, czerpali z dorobku wszelkich znanych im kultur i wyznań, czego ślady widoczne są szczególnie jeśli chodzi o postacie rzymskich bogów. Na czele rzymskiego panteonu bogów stali Jowisz, Mars i Kwiryn. Pierwszy z nich był ewidentną kopią greckiego Zeusa, tzw. bogiem bogów, a za... »

 • Bogusław Radziwiłł - ogólna charakterystyka postaci i jego postawy w czasie potopu szwedzkiego

  Postać Bogusław Radziwiłła jest znana zwłaszcza z kart sienkiewiczowskiego „Potopu”, gdzie zostały mu przypisane wszelkie najgorsze cechy. Nawet momenty odwagi są podyktowane jak najgorszymi intencjami, chociaż jest za nią doceniany. Podkreślana jest jego odmienność od wzorców i tradycji narodowych, co przejawia się w ubiorze,... »

 • Bohdan Chmielnicki - biografia, życiorys

  Bohdan Chmielnicki (właściwie Bohdan Zenobii Chmielnicki) urodził się 27 grudnia 1595 r. w Czehryniu w okolicach Kijowa (co nie jest pewne), a zmarł 6 sierpnia 1657 r. w Czehryniu. Jego ojcem był Michał Chmielnicki. Bohdan naukę rozpoczął we Lwowie. Uczęszczał tam najprawdopodobniej do kolegium jezuickiego pod protektoratem Stanisława Żół... »

 • Bohema - znaczenie pojęcia. Bohema artystyczna - paryska, młodopolska

  Termin „bohema” stał się szczególnie popularny na przełomie XIX i XX wieku, w epoce modernizmu, która przyniosła nową wizję artysty jako człowieka pozostającego z własnego wyboru poza ramami społeczeństwa, stojącego w opozycji do jego konwenansów i powszechnie przyjętych norm. Zawód aktora, malarza czy poe... »

 • Bolesław Bierut - biografia, życiorys

  Bolesław Bierut (naprawdę Bolesław Biernacki) urodził się 18 kwietnia 1892 r. w Rurach Jezuickich w administracyjnej dzielnicy Lublina, a zmarł 12 marca 1956 r. w Moskwie. Jego ojcem był Wojciech Bierut, a matką Salomea Wolska. Uczęszczał do szkoły katedralnej w Lublinie, ale szkoły nie ukończył, gdyż został wyrzucony w ostatniej klasie za uczes... »

 • Bolesław Bierut - referat „O odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym w kierownictwie Partii...”. Odsunięcie Gomułki od władzy

  Władysław Gomułka miał bardzo istotny udział w sprowadzeniu i zainstalowaniu w powojennej Polsce władz komunistycznych. Uzyskawszy funkcję Sekretarza Generalnego PZPR lansował on tzw. „polską drogę do socjalizmu”, dzięki czemu dawał swoim przeciwnikom do ręki konkretny argument przemawiający jednoznacznie przeciw niemu. Gomułka przy ... »

 • Bolesław Chrobry - polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego. Konflikty polsko-niemieckie

  Przyjaźnie nastawiony do Bolesława Chrobrego cesarz Otton III zmarł niespodziewanie w roku1002 i natychmiast po jego śmierci rozgorzała bezwzględna walka o sukcesję. Pozostający w sojuszu z księciem Polski, jeden z trójki kandydatów do tronu – margrabia miśnieński Ekkehard został zamordowany, co wobec niewystarczająco mocnej ... »

Polecane przedmioty