Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 4 wypracowanie

 • Arcybiskup Jakub Świnka i jego wkład w proces zjednoczenia państwa polskiego

  Arcybiskup Jakub Świnka był jednym z najwybitniejszych polityków w średniowiecznej Polsce i niestrudzonym orędownikiem idei trwałego zjednoczenia rozbitego na dzielnice państwa polskiego. Szczegóły dotyczące dzieciństwa, młodości oraz początkowego etapu pracy duszpasterskiej a także miejsce i data urodzenia Jakuba Świnki nie są zn... »

 • Armia generała Władysława Andersa – utworzenie, szlak bojowy

  W wyniku tajnego protokołu w układzie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku terytorium przedwojennej Polski zostało podzielone pomiędzy dwóch najsilniejszych agresorów: Niemcy od zachodu i ZSRR od wschodu. Obie armie okupowały przyznane sobie terytoria starając się na nich realizować założenia swojej antypolskiej polityki, co ... »

 • Armia rzymska - podboje, uzbrojenie, legiony, struktura

  Wiadomo, że swoje rozległe terytorialnie państwo i bardzo efektywne podboje, Rzym zawdzięcza swojej armii. To sprawnej organizacji należy przypisać sukcesy armii i fakt, że przez setki lat stanowiła ona postrach Imperium Rzymskiego. Rzym w swoich szeregach rozróżniał dwa typy wojsk: były to wojska lądowe oraz wojska morskie, zwane r&oacu... »

 • Artur Grottger - biografia, życiorys

  Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku w Ottyniowicach. Była to miejscowość na Podolu. Wychowywał się w patriotycznej rodzinie, która bardzo ceniła sobie narodowe tradycje. Ojciec malarza walczył między innymi w powstaniu listopadowym. Należy dodać, iż to właśnie od ojca Artur pobierał swoje pierwsze lekcje rysunku, ponieważ Ja... »

 • Arystoteles - filozofia, poglądy, dzieła

  Arystoteles (384-322 r. p.n.e.), uznawany za najwszechstronniejszego myśliciela starożytności, był uczniem równie cenionego, dawniej i dziś, Platona. Jednakże trudno nazwać go kontynuatorem swojego mistrza, wszak Arystoteles niejednokrotnie głosił poglądy sprzeczne z naukami Platona. Jednak mimo to zawsze podkreślał, że bardzo ceni swojeg... »

 • Arystoteles - życiorys, biografia

  Arystoteles uznawany jest za jednego za najwybitniejszych filozofów greckich. Żył od 384 roku przed naszą erą do 7 marca 322 roku przed naszą erą. Był najzdolniejszym uczniem samego Platona oraz nauczycielem Aleksandra III Macedońskiego (Aleksandra Wielkiego). W swojej twórczości grecki filozof poruszał tematy związane z estetyką, ... »

 • Asif Ali Zardari - prezydent Asif Ali Zardari - biografia, życiorys

  Asif Ali Zardari to pakistański polityk, od 2008 roku prezydent. Był członkiem Pakistańskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącym partii od 2007 roku.  Urodził się 21 lipca 1956 roku. Prezydent Pakistanu ożenił się z Benazir Bhutto w 1987 roku w rodzinnej miejscowości Karaczi. Został aresztowany, ponieważ osądzono go o szantaż. Zarzuc... »

 • Asyria - Państwo asyryjskie - Państwo średnioasyryjskie

  Państwo średnioasyryjskie trwało w latach 1375-1047 r. p.n.e. W obecnych czasach asyryjski król Eribaadad wszedł w sojusz z Hetytami i tym samym oderwał się od wpłwów państwa Mitanni. Państwo średnioasyryjskie znane jest przede wszystkim z kilku nazwisk królów - Assuruballit I, Salmanassar I i Tukultininurta I - wszys... »

 • Atak Niemiec na Danię i Norwegię (1940 r.)

  Aby móc dalej prowadzić działania wojenne, hitlerowskie Niemcy musiały zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do złóż żelaza. Większość surowca, który trafiał do III Rzeszy pochodził ze Skandynawii i był dostarczany poprzez port w Narwiku. Doskonale zdawały sobie z tego sprawę Francja oraz Wielka Brytania, które podjęły p... »

 • Atak Niemiec na Francję - 1940 r.

  Po sukcesie Planu Białego (Fall Weiss) i stosunkowo szybkim opanowaniu terytorium zachodniej i centralnej Polski, Hitler na jakiś czas zatrzymał swoja ofensywę na wschód. Wcześniejsze przeprowadzone w 1938 r., aneksje Austrii i po części Czechosłowacji oznaczały, że chcąc kontynuować ekspansję w tym kierunku Niemcy będą musiały stawić czo... »

 • Atak Niemiec na ZSRR (1941 r.)

  Po równie błyskotliwych co błyskawicznych sukcesach Wermachtu w kampaniach na terenie Polski (wrzesień 1939 r.), Skandynawii (kwiecień 1940 r.) oraz Belgii, Holandii i Francji (maj, czerwiec 1940 r.) Hitler zdecydował się uderzyć na Związek Radziecki. Przeprowadzona w czerwcu 1941 r. zmasowana ofensywa przeciwko swojemu dotychczasowemu so... »

 • August Comte - biografia, życiorys

  August Comte urodził się 19 stycznia 1798 roku w Montpellier. Jest to miejscowość w południowo-wschodniej Francji. Mężczyzna marzył o studiach, dlatego rozpoczął naukę w Politechnicznej Szkole, która znajdowała się w Paryżu. Nie ukończył jednak studiów, ale przyczyny ich przerwania nie są znane szczegółowo. Kiedy na stałe z... »

 • August Comte - poglądy

  August Comte do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów. Był on twórcą oraz głównym przedstawicielem filozofii pozytywistycznej. Jako osoba, która stworzyła ten nurt w filozofii, Comte pokusił się o napisanie ogromnego, sześciotomowego dzieła, w którym wyjaśniał jej zasady i rolę. Utwó... »

 • August II Mocny - biografia, życiorys

  August II Mocny urodził się dnia 12 maja 1670 roku w Dreźnie. Jego rodzicami byli Jan Jerzy III Wettyn i Anna Zofia Oldenburg. W roku 1693 poślubił Eberhardynę z Hohenzollernów. W tym czasie zasiadł na tronie Saksonii. Godność tę przejął po swoim zmarłym bracie – Janie Jerzym IV. Przyszły władca Polski przyjął chrzest dnia 2 czerwc... »

 • August II Mocny - panowanie, reformy, ocena

  August II Mocny (1770 - 1733) nie zapisał się w dziejach Polski nazbyt dobrze - jego rządy charakteryzował chaos i trwające kłótnie wewnątrz kraju, w których to król był jedną ze stron konfliktu. Sam August II Mocny był postacią dość barwną, lubił podróże, łowiectwo, biesiady, był przystojny oraz charakteryzował się z... »

 • August III Sas - biografia, życiorys

  August III Sas urodził się dnia 17 października 1696 roku w Dreźnie. Jego ojcem był August II, pochodzący z dynastii Wettynów. Matką przyszłego króla Polski była Krystyna Eberhardyna Baryeucka.W roku 1712 August przyjął chrzest w Bolonii. Wcześniej był wyznawcą luteranizmu – tak jak jego babka. Po przyjęciu wiary katolickiej,... »

 • August III Sas - panowanie

  August III Sas (1696 – 1763) w porównaniu ze swoim ojcem, nie przejawiał większych zdolności. O ile August II był wyrazistą i silną osobowością, mającą predyspozycje do przeprowadzenia reform, a tym samym wewnętrznego wzmocnienia Polski – gdyby tylko potrafił porozumieć się ze szlachtą, o tyle jego syn nie przejawiał chęci pol... »

 • August Zaleski - biografia, życiorys

  August Zaleski był polskim politykiem, dyplomatą, działaczem społecznym, pełnił także honorową funkcję Prezydenta Polski na Uchodźstwie i działał w masonerii.Augusta Zaleski urodził się w 1883 r. w Warszawie. Studia ukończył na uniwersytecie w Londynie (London School of Economics), a następnie podjął pracę w tym mieście – prowadził m.in. w... »

 • Auguste Renoir - biografia, życiorys

  Auguste Renoir był wybitnym przedstawicielem impresjonizmu. Urodził się w Limoges we Francji jako syn krawca Leonarda Renoir oraz szwaczki Marguerite Merlet. Miał sześcioro rodzeństwa. Jego pierwszym zawodem była praca w paryskiej fabryce porcelany. Oddawał się zajęciu zdobienia porcelanowych wyrobów przez pięć lat, do roku 1858, kiedy m... »

 • Augusto Pinochet - biografia, życiorys

  Chilijski dyktator urodził się w 1915 roku w Valparaiso. Od najmłodszych lat swoją przyszłość związał z wojskiem. W 1933 roku wstąpił do Szkoły Wojskowej w rodzinnym mieście. Po czteroletniej edukacji skończył szkołę ze stopniem alfereza (podchorążego). Po odbyciu służby najpierw w pułku piechoty w Concepcion, potem w pułku stacjonującym w Valpa... »

 • Autonomia Galicji w Monarchii Austro-Węgierskiej i jej znaczenie

  Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, po trzech rozbiorach, niepodległa Polska zniknęła z mapy Europy, a jej miejsce zajęły inne twory o autonomii ograniczonej zarządzeniami poszczególnych zaborców. Jedną z takich struktur była autonomia galicyjska. Czym ona była? Autonomią galicyjską (o powierzchni około 78,5 tysiąca kilometró... »

 • Awarowie - historia, pochodzenie, charakterystyka plemienia

  Awarowie byli ludem turecko-ałtajskim, który swoje pierwotne siedziby miał na rozległych stepach wschodnioazjatyckich. W VI wieku stworzyli oni tam prowizoryczny, aczkolwiek potężny organizm państwowy pod przewodnictwem chagana i przez długi zagrażali nawet, kryjącemu się za fortyfikacjami wielkiego muru, Cesarstwu Chińskiemu. Jednak w ro... »

 • Awarowie i Słowianie - wzajemne przenikanie się kultur

  Awarowie to zagadkowy lud, mieszanego pochodzenia. Niektórzy historycy twierdzą, że ich pochodzenie można zaliczyć do ugro-ałtajskich ludów, którzy w V i VI wieku pojawili się na terenach Europy, wpływając znacząco na ludy indoeuropejskie. Awarowie, jako obcy przybysze przynieśli do Europy wiele różnych, niespotykanyc... »

 • Azja - Dekolonizacja Azji - przyczyny, przebieg, skutki

  Dekolonizacja Azji była pierwszym etapem procesu dekolonizacji, po którym nastąpiło uwolnienie krajów na innych kontynentach. Zanim jednak doszło do niej, na Bliskim Wschodzie jednemu państwu udało się usamodzielnić. Miało to miejsce w roku 1932, czyli na czternaście lat przed głównym nurtem dekolonizacji. Pierwszym niepodle... »

 • Azja Mniejsza - Frygia i Lidia - początki państw

  Azja Mniejsza a zwłaszcza Anatolia w świecie starożytnym była obszarem ścierania się wpływów wielu kultur i cywilizacji. Wschodnia część półwyspu (głównie Cylicja) pozostawała na przestrzeni wieków pod nieustannym wpływem i oddziaływaniem politycznym ludów Mezopotamii oraz Syrii, natomiast centrum i zachó... »

 • Babilonia - Chaldejczycy - państwo nowobabilońskie

  Chaldejczycy byli ludem semickim, który około IX w. p.n.e. najechał oraz osiedlił się na terenie Babilonii. Początkowo Chaldejczycy zajmowali się głównie rolnictwem, ale czasem zaczęli przenikać do miast odgrywając w nich co raz większa rolę. Po okresie wielkiej migracji Ludów Morza i zawirowań politycznych przełomu I i II t... »

 • Babilonia - Kasyci - państwo kasyckie

  Najazd kasycki w roku 1595 p.n.e. położył kres świetności państwa starobabilońskiego. Agresorzy przybywający zza gór Zargos na północy zdobyli rozległe państwo oraz stalicę w Babilonie praktycznie bez większych problemów - w tradycji historycznej nie zachowały się wzmianki o walce czy oporze ze strony miejscowej ludności, po... »

 • Babilonia - państwo babilońskie

  Można wyróżnić cztery okresy w dziejach państwa babilońskiego: starobabiloński, średniobabiloński, nowobabiloński, oraz chaldejski. Okres starobabiloński zamyka się w przedziale 1894-1595 r. p.n.e. 1894 rok p.n.e. jest rokiem założenia dynastii amoryckiej w Babilonie przez władcę Sumu-abum. Pod zwierzchnictwem jednego z jego następc&oacu... »

 • Barack Obama - biografia, życiorys

  Barack Obama przyszedł na świat 4 sierpnia 1961 r. w Honolulu na Hawajach. Jego ojciec – Barack Obama senior – wywodził się z afrykańskiego plemienia Luo (zamieszkuje ono Kenię, Ugandę i Tanzanię). Matka – Ann Dunham – miała natomiast korzenie irlandzkie, angielskie i indiańskie (dokładniej – wywodzące się z plemien... »

 • Barbara Radziwiłłówna - biografia, życiorys

  Barbara Radziwiłłówna urodziła się 6 grudnia 1520 roku w Wilnie, chociaż historycy spierają się, że prawdziwą datą urodzin królowej mógł być 6 grudnia roku 1523. Zmarła przedwcześnie 8 maja 1551 roku w Krakowie. Przyszła królowa Polski pochodziła z zamożnego rodu litewskiego Radziwiłłów. Jej ojcem był Jerzy Ra... »

Polecane przedmioty