Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 7 wypracowanie

 • Bolesław Chrobry - Portret Bolesława Chrobrego na podstawie „Kroniki” Galla Anonima

  Z jakiego dzieła nasz naród może być najbardziej dumny? Na pewno znajdzie się kilka takich utworów. Najstarszy zabytek polszczyzny pisanej liczy tylko kilka słów: „daj ać ja pobrusze a ty pociwaj”. Pierwszym dłuższym zapisem, w którym zawierają się dzieje początków państwa polskiego, jest „Kro... »

 • Bolesław Chrobry - wyprawa kijowska, wsparcie Świętopełka. Podboje Bolesława Chrobrego

  W roku 1012 zawarty został układ sojuszniczy pomiędzy polskim księciem Bolesławem Chrobrym a Włodzimierzem I Wielkim, księciem kijowskim, który przypieczętowany został dodatkowo małżeństwem Świętopełka – syna Włodzimierza – z nieznaną z imienia córką Bolesława Chrobrego. W roku 1014 Świętopełk, sprawujący dotychczas z ... »

 • Bolesław Chrobry - życiorys, biografia

  Bolesław Chrobry - właściwie Bolesław I Chrobry Wielki urodził się 967 roku w Poznaniu, a zmarł 17 czerwca roku 1025. Była najpierw księciem, a później pierwszym królem polskim. Od roku 992 sprawował władzę w Polsce jako książę. Był jednocześnie władcą Czech w latach 1002-1003. Do tej pory uznawany jest za jednego z najwybitniejszy... »

 • Bolesław Chrobry jako dobry władca - państwo Polskie za panowania Bolesława Chrobrego

  Kiedy w 972 roku wojska Mieszka starły się pod Cedynią z najeżdżającym go margrabią Hodonem, nie spodziewał się, że niezadowolony z rozwoju sytuacji cesarz niemiecki rozkaże mu oddać swojego syna na dwór cesarski, jako zakładnika. Miała to być gwarancja, iż na granicy polsko-niemieckiej zapanuje spokój. Zakładnikiem tym został jedy... »

 • Bolesław Kędzierzawy - polityka seniora dynastii

  Jako że Bolesław Kędzierzawy w momencie ogłoszenia testamentu był najstarszym spośród żyjących synów Bolesława Krzywoustego i Salomei (starsi bracia Leszek i Kazimierz umarli wcześniej), otrzymał dzielnicę mazowiecką. Od chwili wejścia w życie ojcowskiego testamentu niechętni Władysławowi Wygnańcowi właśnie w Bolesławie upatrywali ... »

 • Bolesław Kędzierzawy i jego polityka

  Jako że Bolesław Kędzierzawy, w momencie ogłoszenia testamentu, był najstarszym spośród żyjących synów Bolesława Krzywoustego i Salomei (urodzeni wcześniej Leszek i Kazimierz umarli wcześniej) otrzymał dzielnicę mazowiecką. Od chwili wejścia w życie ojcowskiego testamentu niechętni Władysławowi, to właśnie w Bolesławie upatrywali ... »

 • Bolesław Krzywousty - biografia, życiorys

  Bolesław Krzywousty urodził się dnia 20 sierpnia 1086 roku. Jego ojcem był Władysław Herman, a matką Judyta - czeska księżniczka. Realną władzę przejął w roku 1102. Wtedy to zmarł jego ojciec i ówczesny władca kraju. Bolesław panował nad Małopolską i Śląskiem. Pozostałą część królestwa odziedziczył jego starszy brat Zbigniew. Nie... »

 • Bolesław Krzywousty - panowanie, testament, synowie, rozbicie dzielnicowe, życiorys

  Gdy w 1102 roku zmarł, władający Polską, Władysław Herman, rozpoczęła się walka o dziedzictwo tronu pomiędzy jego dwoma synami - Zbigniewem oraz Bolesławem. Niemiecki król, Henryk V wsparł w tej walce (widząc w tym swój interes) usuniętego przez brata, Zbigniewa. Postanowił interweniować w jego sprawie. W roku 1109 pod pozorem obro... »

 • Bolesław Śmiały i biskup krakowski Stanisław - przyczyny, przebieg i skutki konfliktu

  Geneza konfliktu nie jest jasna. Wincenty Kadłubek w swojej kronice pisze, iż podczas licznych wypraw kijowskich, przedsiębranych przez króla polskiego Bolesława II Szczodrego, zwanego też Śmiałym, pozostające w kraju żony rycerzy zdradzały ich z zarządcami majątków. Władca został zmuszony do zakończenia wyprawy (której cel,... »

 • Bolesław Szczodry (Bolesław Śmiały) - biografia, życiorys

  Bolesław Śmiały, uważany przez historyków za jednego z najwybitniejszych władców z dynastii Piastów, urodził się około 1040 roku. Jego ojcem był Kazimierz Odnowiciel, matką –  ruska księżniczka Maria Dobroniega. Miał dwóch braci – Władysława Hermana i Mieszka. Imię otrzymał po swym świetnym przodku, B... »

 • Bolesław Wstydliwy - biografia, życiorys

  Bolesław V Wstydliwy urodził się dnia 21 czerwca 1226 roku w miejscowości Stary Korczyn. Jego rodzicami byli Leszek Biały i Grzymisława. Rok po narodzinach Bolesława zmarł jego ojciec, który został zamordowany. Książę nie mógł sprawować władzy z oczywistych względów. Grzymisława i chłopiec potrzebowali opieki. Co prawda woje... »

 • Bolesław Zapomniany - biografia, życiorys

  Bolesław Zapomniany jest postacią szalenie interesującą, a wręcz – intrygującą. Historycy po dziś dzień spierają się czy ów władca w ogóle istniał. Przyjęto, że żył w latach 1014-1038(9). Był pierwszym synem Mieszka II i bratem Kazimierza Odnowiciela. Rządy Bolesława Zapomnianego miały przypadać na lata 1034-1038. Niestety, ... »

 • Bolszewicko-niemiecki traktat brzeski

  Faktem jest, że Lenin zawsze należał do zdeklarowanych przeciwników I wojny światowej. Bolszewicy w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji nigdy nie porzucili idei powszechnej rewolucji, więc mieli „moralne” prawo do krytyki swoich współtowarzyszy z II Międzynarodówki. Pacyfistyczny głos Lenina... »

 • Bona Sforza – biografia, życiorys

  Bona Sforza, właściwie Bona Sforza d’Aragona urodziła się 2 lutego 1494 r. w Vigevano i zmarła 19 listopada 1557 r. w Bari w południowych Włoszech. Była córką Giana Galeazzo Sforzy – księcia Mediolanu oraz Izabeli Aragońskiej – córki Alfonsa II, księcia Neapolu. Ojciec Bony został odsunięty od władzy, dlatego dokł... »

 • Borys Godunow - biografia, życiorys

  Borys Godunow urodził się w roku 1552. Jego życie związane było z dworem cara Iwana Groźnego, którego zresztą był doradcą. Wraz z innymi bliskim mu współpracownikami zorganizował zamach stanu, na skutek którego władca zmarł. Godunow, Bielski oraz Eiloff otruli swego władcę.Iwan Groźny miał dwóch synów, kt&oacut... »

 • Botticelli - biografia, życiorys

  Sandro Botticelli, a właściwie Alessandro di Mariano Filipepi, był malarzem, jednym z głównych przedstawicieli tak zwanej szkoły florenckiej. Urodził się w 1445 roku i całe życie związane był z Florencją. O jego wczesnej młodości wiemy niewiele, tyle tylko, że prawdopodobnie przez jakiś czas pracował u swojego brata, po czym w wieku dwud... »

 • Boutros Boutros Ghali sekretarzem ONZ – działania

  Boutros Ghali urodził się 14 listopada 1922 r. polityk egipski, który w latach 1992-1996 pełnił obowiązki Sekretarza Generalnego ONZ. Ghali urodził się w Kairze w chrześcijańskiej rodzinie. Jego działalność rozpoczyna się w latach 50-tych, po ukończeniu doktoratu z prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Paryżu. Jego kadencja na stanowi... »

 • Bracia Lumiere - biografia, życiorys

  Czym byłby dzisiejszy świat bez tak zwanej „dziesiątej muzy”? Nazywana w ten sposób –  kinematografia bardzo wiele zawdzięcza braciom, którzy stworzyli podstawy dzisiejszego filmu. To dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się oglądaniem filmów na srebrnym ekranie. Wprawdzie od momentu, kiedy bracia położyl... »

 • Broń jądrowa - broń atomowa. Próby ograniczenia broni jądrowej po II wojnie światowej

  Po zakończeniu II wojny światowej kwestia broni jądrowej nabrała szczególnego znaczenia. Mocarstwa się zbroiły, ponieważ – ze względu na napiętą sytuację międzynarodową – upatrywały możliwości zachowania równowagi sił właśnie w zbrojeniach. Z drugiej zaś strony, zdawały sobie sprawę z siły rażenia nowej broni i tego, ja... »

 • Bronisław Geremek - biografia, życiorys

  Bronisław Geremek urodził się 6 marca 1932 r. w Warszawie a zmarł 13 lipca 2008 r. w Lubieniu, był polskim historykiem, politykiem i przewodniczącym Unii Wolności w latach 2000-2001. Bronisław Geremek urodził się jako Benjamin Levertow w żydowskiej rodzinie. Ojciec prowadził przedsiębiorstwo w Warszawie, gdzie sprzedawano futra i tkaniny. W 194... »

 • Bronisław Malinowski - biografia, życiorys

  Bronisław Malinowski urodził się w 1884 roku w Krakowie. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, zdobył wykształcenie zarówno w dziedzinie antropologii, ekonomii, filozofii, jak i socjologii i religioznawstwa. W latach 1902-1906 studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w dziedzinie filozofii zdobył naukowy stop... »

 • Bronisław Wildstein - biografia, życiorys

  Bronisław Wildstein urodził się w Olsztynie w 1952 roku. Pochodzi z rodziny o skomplikowanym światopoglądzie – jego ojciec był lekarzem wojskowym i przedwojennym komunistą, natomiast matka pochodziła ze wsi i aktywnie pomagała żołnierzom Armii Krajowej prześladowanym przez UBP. Z powodu zachorowania chłopca na gruźlicę rodzina przeniosła s... »

 • Buddyzm - historia, podstawowe założenia religii

  Buddyzm wywodzi się z hinduizmu. Jego twórca, Siddhartha Gautama z rodu Śakjów, żył między VI a V wiekiem p.n.e. w Indiach. Jako syn króla, młodość upłynęła mu w pomyślności, gdy – dla ochrony przed złem, nędzą i brudem zewnętrznego świata – wiódł spokojne życie w królewskim pałacu. W wieku 16 lat o... »

 • Bulla gnieźnieńska i wydarzenia ją poprzedzające - opracowanie

  Znaczenie bulli gnieźnieńskiej wynika z faktu, iż jest to najstarszy zabytek języka polskiego. Okoliczności jej powstania były dość specyficzne i wiązały się zarówno z działalnością władz świeckich, jak i duchownych. Na początku lat 20-tych XII wieku Jakub ze Żnina objął urząd metropolity gnieźnieńskiego. Ponieważ nowy zarządca posiadał ... »

 • Bunt gen. Lucjana Żeligowskiego

  W czasie wojny polsko-bolszewickiej, w roku 1920, doszło do porozumienia władz Rosji i Litwy. Będący w natarciu bolszewicy zdecydowali się podpisać pokój z Litwinami i przekazać prawo do zajęcia Wileńszczyzny. Tak tez wkrótce się stało – Litwini, w czasie, gdy Polacy skupili się na obronie przez komunistami, 12 lipca, zagarnę... »

 • Canaletto (Bernardo Bellotto) - biografia, życiorys

  Bernardo Bellotto, znany również jako Canaletto, urodził się w Wenecji w 1721 roku. Przyszedł na świat w rodzinie o bogatych tradycjach malarskich. Bellotto był siostrzeńcem weneckiego wedutysty Antonia Canale, który był znanym i cenionym artystą. Jako uczeń Canala przejął jego zainteresowanie malarstwem redutowym, które zna... »

 • Caravaggio - biografia, życiorys

  Michelangelo Caravaggio - właściwie Michelangelo Merisi da Caravaggio urodził się 29 września roku 1671 w Mediolanie i zmarł 18 lipca 1610 roku. Z pochodzenia był Włochem, uważany za jednego z najwybitniejszych malarzy świata. Szczególnie wielbiony był przez artystów Renesansu, dla których jego twórczość była kwintese... »

 • Carl Gustav Jung - biografia i życiorys

  Karol Gustav Jung, psychiatra i psycholog, twórca teorii archetypów, przyszedł na świat  26 lipca 1875 roku w Kesswil w okolicach Bazylei, w Szwajcarii. Wywodził się z rodziny o tradycjach naukowych i duchownych. Jego ojciec, Paul Jung był pastorem, natomiast dziadek rektorem na wydziale psychiatrii na Uniwersytecie Bazylejski... »

 • Carl Maria von Weber - biografia, życiorys

  Carl Maria von Weber przyszedł na świat 18 listopada 1786 roku w Eutin. Był światowej sławy kompozytorem, pianistą oraz dyrygentem. Już od najmłodszych lat Weber miał styczność z muzyką. Jego matka bowiem była śpiewaczką, jego bracia grali na różnych instrumentach, a ojciec piastował stanowisko kapelmistrza. W 1798 umiera jego matka, wt... »

 • Carl Orff - biografia, życiorys

  Carl Orff to urodzony 10 lipca 1895 roku w Monachium dyrygent, kompozytor i pedagog muzyczny. Był przedstawicielem dwudziestowiecznego prymitywizmu w muzyce. Inspirowały go przede wszystkim brzmienia utworów pochodzących ze średniowiecza i renesansu. Jego najważniejszymi kompozycjami, które warto wymienić, są: „Carmina Buran... »

Polecane przedmioty