Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 8 wypracowanie

 • Carlos Castaneda - biografia, życiorys

  Carlos Castaneda  (1925-1998) – antropolog południowoamerykański, autor serii kontrowersyjnych książek związanych z szamanizmem. Jego prace skoncentrowane są na opisach doświadczeń paranormalnych, toleckiej (szamańskiej) magii i rytuałów magicznych oraz efektów używania halucynogennych narkotyków. Biografia Cas... »

 • Celtowie - historia

  Podobnie jak w przypadku innych ludów barbarzyńskich, rodowód Celtów nie jest do końca jasny. Przyjmuje się, iż krąg kultury celtyckiej rozszerzał się (od przełomu VII i VI wieku p.n.e.) z terenów dzisiejszych południowych Niemiec, ogarniając stopniowo Francję, Wyspy Brytyjskie, sięgając Hiszpanii, a także wschodnich ... »

 • Cenzura w PRL - Cenzura w Polsce

  Cenzura jest podstawowym narzędziem używanym w każdym państwie totalitarnym. Ma na celu kontrolę treści przekazywanych społeczeństwu i kreowanie rzeczywistości zgodnie z założeniami propagandowymi. W Konstytucji PRL z 1952 roku był zapis, iż władza PRL zapewnia obywatelom wolność myśli, słowa, prasy i wyznania. Natomiast w rzeczywistości wszystk... »

 • Cesarstwo Bizantyjskie - zmiany terytorium

  Cesarstwo bizantyjskie wielokrotnie zmieniało objętość swego terytorium. Terytorium Bizancjum na przestrzeni dziejów zmieniało swoje granice dosyć często. Historycznie przyjmuje się, że Cesarstwo Bizantyjskie obejmowało prawie cały Półwysep Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt. Stolicą był Konstantynopol (obecnie jest to Stambuł... »

 • Cesarstwo i polityka zagraniczna Napoleona I Bonaparte

  Napoleon I Bonaparte urodził się w 1769 r. jako syn korsykańskiego adwokata, był wybitnie uzdolnionym strategiem i wojskowym. Sam bardzo szybko rozpoczął karierę wojskową. W 1793 r. wstąpił do rewolucyjnej armii francuskiej. Zdobył silnie ufortyfikowany przez Anglików Tulon, za co został mianowany generałem brygady. Po rewolucji francusk... »

 • Cesarstwo Ottonów w Niemczech - polityka, idea uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego

  Między rokiem 936 a 1002 rządy nad Świętym Cesarstwem Rzymskim sprawowało trzech władców o imieniu Otton, dlatego też państwo to nazywa się także Cesarstwem Ottonów. Okres ten odznaczał się m.in. wzmocnieniem władzy królewskiej i cesarskiej wobec niemieckich książąt plemiennych, a także uzależnieniem papiestwa od cesarskich ... »

 • Cesarstwo Rzymskie - podboje rzymskie - historia, opracowanie

  Przyglądając się Imperium Romanum z różnego okresu trwania cesarstwa można zauważyć, iż wzrost jego granic następował stosunkowo szybko. Na początku VI wieku p.n.e. Rzym był jedynie państwem-miastem, choć trzeba przyznać, że jak na taką formę działalności posiadał on dość spore terytorium i rozległe kontakty dyplomatyczne z miastami połud... »

 • Cesarz Oktawian August - ciekawostki, biografia, pryncypat, podboje

  Zostawiam Rzym marmurowy, a otrzymałem ceglany. Gdyby jego ojciec posłuchał ostrzeżeń znajomego astrologa, który radził mu rzucić nowonarodzone dziecko psom na pożarcie, historia Europy potoczyłaby się inaczej. Tak się jednak nie stało i Gaius Octavius Thurinus, pod innym imieniem i bogatszy w doświadczenia, zapisał się w dziejach jako p... »

 • Cesarze rzymscy - ciekawostki, lista, biografie

  Oktawian August (63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.)    Pierwszy cesarz Rzymu. Zreformował system zarządzania prowincjami rzymskimi, armię i gospodarkę, wprowadzając m.in. reformy podatkowe. Znosząc instytucję zgromadzenia ludowego umocnił swoją władzę, uniezależniając się w dużej mierze od przedstawicieli ludu. Choć okres jego władz... »

 • Cesarzowa Sissi - biografia, życiorys

  Elżbieta Amalia Eugenia von Wittelsbach, księżniczka Bawarii, późniejsza cesarzowa Austrii oraz królowa Węgier, wśród najbliższych kręgów znana jako Sisi (również – Sissi) urodziła się 24 grudnia 1837 w Monachium. Była dzieckiem księcia Maksymiliana Bawarskiego i Ludwiki Wittelsbach, córki kr&oacut... »

 • Charakterystyka Zawiszy Czarnego

  Zawisza Czarny herbu Sulima przyszedł na świat około roku 1370 roku w Garbowie. Wsławił się jako rycerz w wielu bitwach, wielokrotnie brał udział w walkach przeciwko Turkom. Kiedy usłyszał, że szykuje się ostateczna rozprawa Polaków z Krzyżakami, powrócił do Polski, by uczestniczyć w bitwie pod Grunwaldem, po której wystąp... »

 • Charles de Gaulle - biografia, życiorys

  Charles de Gaulle urodził się 22 listopada 1890 roku w miejscowości Lille. Jego rodzina miała pochodzenie szlacheckie. Ojcem polityka był Henri, profesor w jezuickich liceach. On sam uczęszczał do szkoły Bractwa Szkół Świętego Tomasza z Akwinu, a następnie do gimnazjum Niepokalanego Poczęcia. Z powodu zamknięcia owej placówki zmusz... »

 • Charles de Gaulle - działania i decyzje podczas II wojny światowej

  Charles de Gaulle przez cały okres trwania II wojny światowej walczył z okupującym terytorium Francji agresorem niemieckim. Obecnie, jak najbardziej słusznie, uważany jest za przykładnego i bohaterskiego obrońcę niezależności francuskiej oraz niestrudzonego wojownika o Wolną Francję. W momencie niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. ... »

 • Charles de Gaulle jako premier Francji - opracowanie

  3. czerwca 1944 r. działający na rzecz niepodległości Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Algierze został przemianowany na Tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej. Pierwszym premierem – wyzwolonej wkrótce w wyniku alianckiej operacji „Overlord” – Francji został generał Charles de Gaulle. Do opuszczonego przez N... »

 • Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord - biografia, życiorys

  Talleyrand, właściwie Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, urodził się 2 lutego 1754 roku w Paryżu, a zmarł 17 maja 1838 również w Paryżu. Od urodzenia miał zniekształconą nogę, przez którą kulał. Nazywano go z tego powodu „kulawym diabłem”. Wychowywany był przez opiekunkę. Publicznie upokorzono jego matkę za ... »

 • Chiny - komunizm w Chinach - opracowanie

  1 października 1948 roku proklamowano Chińską Republikę Ludową. Na czele państwa stanął Mao Tse-tung, który przez kolejne lata będzie sprawował niepodzielną władzę. Stany Zjednoczone nie mogły pogodzić się z takim obrotem spraw. Powszechnie mówiono o „utracie Chin” - główny azjatycki sojusznik już niebawem miał z... »

 • Chiny i Japonia w XIX wieku - omówienie

  Wiek dziewiętnasty zarówno w historii Chin, jak i historii Japonii był czasem wielkich zmian. Oba państwa znalazły się w podobnej sytuacji – problemy wewnętrzne, przestarzały system rządów, w końcu zupełna izolacja od świata zewnętrznego. To jednak zakończenie wieku pokazało jak różnymi drogami poszły te dwa kraje: pań... »

 • Chodwig I - panowanie Chlodwiga I

  Panowanie Chlodwiga I wniosło trwały wkład w kształtowanie się wczesnośredniowiecznego modelu państwa europejskiego, zrywając jednocześnie z antycznymi wzorcami organizacji plemiennej na ziemiach barbarzyńskich oraz stopniowym podziałem administracyjnym Imperium Rzymskiego.Chlodwig, bodaj najwybitniejszy przedstawiciel frankijskiej dynastii Mero... »

 • Chrystianizacja Europy

  Chrystianizacja Europy, za względu na przemiany dokonujące się na kontynencie (migracje ludów, tworzenie się zrębów państwowości), była procesem długotrwałym. Za punkt przełomowy całego średniowiecza uznawany jest moment, w którym król Chlodwig z dynastii Merowingów przeszedł na chrześcijaństwo (496 rok). Do te... »

 • Chrystianizacja Słowian

  Wspólnota ludów, nazywana do niedawna słowiańskimi (o tym, czy można mówić o Słowianach w kontekście, jaki znamy z dotychczasowej literatury, toczy się ostatnio dyskusja; na potrzeby niniejszej pracy przyjęto używać terminu „Słowianie” w jego dotychczasowym znaczeniu), graniczyła z potężnymi chrześcijańskimi pańs... »

 • Chrześcijaństwo w Imperium Rzymskim - opracowanie, historia

  Po ukonstytuowaniu się chrześcijaństwa w wyniku działalności apostołów - św. Pawła i uczniów, rozpoczął się czas prześladowań. Pierwsze zatargi związane były z niezadowoleniem ortodoksyjnych Żydów. Wyznanie mojżeszowe traciło wiernych na rzecz nowego kultu. Były to jednak spory lokalne, rzadko przybierające postać krwawych r... »

 • Chrześcijaństwo za czasów cesarza Konstantyna

  Ponieważ podstawy doktrynalne wyłożone przez Jezusa stały w sprzeczności z ówczesnymi wierzeniami pogańskimi, w pierwszych wiekach istnienia, chrześcijaństwo budziło powszechną wrogość. Przyczyn wszelki klęsk i nieurodzajów dopatrywano się właśnie w działalności nowych misjonarzy, którzy nie zamierzali oddawać hołdu bogom na... »

 • Chrzest Polski i jego znaczenie - przyczyny i skutki

  Chrzest Polski jest momentem przełomowym w historii Polski. Zmienił on całkowicie bieg naszych dziejów i zakończył pewien okres na terenach ziem polskich. Przyjęcie chrześcijaństwa okazało się jedną z najbardziej spektakularnych decyzji podjętych przez Mieszka I. Przyczyną tego wydarzenia była niewątpliwie sytuacja polityczna ówcz... »

 • Claude Monet - biografia, życiorys

  Claude Monet jest uznawany za najbardziej konsekwentnego reprezentanta impresjonizmu. Urodził się 14 listopada 1840 roku w Paryżu. Pięć lat później jego rodzina zmieniła miejsce zamieszkania na miejscowość Hawr położoną w Górnej Normandii. Claude wbrew woli swojego ojca oddał się malarstwu, na życie zarabiając początkowo rysowaniem... »

 • Claudio Monteverdi - biografia, życiorys

  Claudio Monteverdi urodził się 15 maja 1567 roku w Cremonie. Był pierwszym włoskim wielkim kompozytorem oper, skrzypkiem, a jednocześnie śpiewakiem. Już w wieku dwudziestu lat wydał księgę świeckich madrygałów. W 1592 roku dostał posadę na dworze Gonzagów w Mantui. Mniej więcej w tym samym czasie Monteverdi ożenił się z Claudią de... »

 • Clement Attlee - biografia, życiorys

  Clement Richard Attlee to polityk brytyjski, który był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1945–1951. W okresie 1940–45 był członkiem gabinetu wojennego Winstona Churchilla. Reprezentował Wielką Brytanię na Konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie.  Urodził się 3 stycznia 1883 roku w Londynie jako syn prawnika. ... »

 • Cmentarz Orląt Lwowskich - dewastacja - decyzja władz ZSRR (1971 r.)

  Cmentarz Orląt Lwowskich to autonomiczna część słynnego cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Jest upamiętnieniem poległych i zmarłych w latach 1918-1920 r. Cmentarz Orląt Lwowskich po drugiej wojnie światowej trafił pod władze sowiecką, która stopniowo i powoli zaczęła doprowadzać to wspaniałe miejsce do ruiny. Cmentarz z roku na rok popad... »

 • Condoleezza Rice - biografia, życiorys

  Condoleezza Rice urodziła się 14 listopada 1954 roku w Birmingham w Alabamie jako dziecko Angeleny i Johna. Od najmłodszych lat była osobą bardzo zdeterminowaną i dążącą do obranego przez siebie celu. Była bardzo dobrą uczennicą. Z wyróżnieniem ukończyła, w 1974 roku, studia na uniwersytecie w Denver. Rok później została absolwentk... »

 • Cristobal de Morales - biografia, życiorys

  Cristóbal de Morales to hiszpański kompozytor. Urodził się w 1500 roku w Sewilli i tworzył w okresie renesansu. Od roku 1526 pracował na stanowisku dyrygenta w Avili i Plasencji. Służył również przez dziesięć lat w chórze papieskim w Rzymie. Przyjaźnił się wówczas z papieżem i często wspólnie podróżowal... »

 • Cud gospodarczy - Ludwig Erhard

  Ludwig Erhard - minister gospodarki RFN od 1949 roku aż do roku 1963. Od 1952 roku wicekanclerz, a w latach 1963 - 1966 kanclerz. Jego nazwisko wiąże się jednak najściślej z cudem gospodarczym Niemiec. Określenie „cud” jest o tyle nieprzypadkowe, że automatycznie kojarzy się z czymś niezwykłym i czymś, co się nie zdarza na co dzień. ... »

Polecane przedmioty