Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 11 wypracowanie

 • Doktryna Trumana - znaczenie, opracowanie

  Tak zwana „Doktryna Trumana” to powojenny program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jest nazywany także doktryną powstrzymywania komunizmu. 12 marca 1947 r. ówczesny prezydent USA Harry Truman wystąpił na forum amerykańskiego Kongresu, w swoim orędziu Truman skrytykował ekspansywną politykę Związku Sowieckie... »

 • Dokumenty historyczne - Dokumenty średniowieczne

  Dokument średniowieczny wykształcił się na gruncie dokumentu starożytnego. W Cesarstwie Rzymskim dokument był jednak wykorzystywany właściwie tylko w procesach sądowniczych, wychodzono bowiem z założenia, że stanowienie prawa i jego respektowanie nie wymaga istnienia dokumentów. Spisywaniem dokumentów poświadczeniowych zajmowali si... »

 • Donald Tusk - biografia, życiorys

  Donald Franciszek Tusk to polski polityk, prezes Rady Ministrów. Urodził się 22 kwietnia w Gdańsku. Studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Już jako student brał udział w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów w Gdańsku. Za działalność opoz... »

 • Donato Bramante - biografia, życiorys

  Donato Bramante, a właściwie Donato di Angelo del Pasciuccio, był włoskim architektem i malarzem żyjącym na przełomie XV i XVI wieku. Bramante przyszedł na świat w 1444 roku w małej miejscowości o nazwie Monte Asdrualdo niedaleko miasta Urbino, gdzie pracował i uczył się zasad perspektywy (i nie tylko) pod okiem takich znakomitych artystó... »

 • Druga wojna punicka - przyczyny, przebieg, skutki

  Mimo dotkliwej klęski w I wojnie punickiej Kartagina zdołała utrzymać zwierzchność nad rozległymi terenami, ciągnącymi się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Gdy w 219 r. p.n.e. mieszkańcy wschodniohiszpańskiego miasta Sagunt (dziś Sagunto) napadli na podległe jej plemię iberyjskie, śląc jednocześnie do Rzymu prośby o protekcję, kartagiń... »

 • Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy w XV-XVII wieku - przyczyny i konsekwencje dla Europy Zachodniej i Polski

  Od wieku XV nastąpił szereg wydarzeń, który spowodował, że rozwój Europy następować miał dwutorowo. Najistotniejszymi przyczynami, jakie doprowadziły do takiego stanu rzeczy, były te związane z odkryciami geograficznymi. Za sprawą rozwoju nowoczesnej techniki żeglarskiej państwa takie jak Hiszpania, Portugalia czy Wielka Brytania ... »

 • Dwight Eisenhower - biografia, życiorys

  Dwight Eisenhower urodził się w 1890 roku w Denison w stanie Teksas. Pochodził z ubogiej rodziny o niemieckich korzeniach. Rodzice chłopca – Dawid i Ida Eisenhower – byli bardzo religijni, należeli do konserwatywnego kościoła w Riven Brethren, w 1895 roku matka została Świadkiem Jehowy. Doskonała znajomość Biblii oraz religijność na ... »

 • Dyktatorzy powstania listopadowego

  Pierwszym przywódcą powstania listopadowego został, mianowany przez Radę Administracyjną 5 grudnia 1830 roku, generał Józef Chłopicki. Był to człowiek powszechnie znany i szanowany, objęcie przez niego tego stanowiska było więc sprawą oczywistą. Znany ze swej karności i umiejętności, jakie uzyskał, walcząc pod wodzą Kościuszki oraz... »

 • Dymitr Szostakowicz - biografia, życiorys

  Wśród wielu kompozytorów rosyjskich XX wieku Dymitr Dimitrijewicz Szostakowicz, bo tak brzmiało jego pełne nazwisko, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych. Legenda jego życia jest tym większa, że narosło wokół niego sporo kontrowersji i nieporozumień, które z jednej strony wypaczały obraz muzyka w oczach opinii... »

 • Dynastia Jagiellonów - protoplaści dynastii. Pukwer, Witenes, Giedymin

  Pierwszym przedstawicielem dynastii Jagiellonów jest Władysław Jagiełło, syn Olgierda i Juliany Twerskiej, król Rzeczpospolitej. Wywodził się on z książęcego rodu litewskiego nazywanego Giedyminowiczami. Jednak w chronologii należy cofnąć się jeszcze dalej, gdyż nie tak nowe badania wykazały już, że założycielem dynastii był nie Gi... »

 • Dynastia Jagiellonów - Przodkowie Jagiellonów

  Protoplastą dynastii Jagiellonów był panujący w latach 1386-1434 Władysław II Jagiełło. Koronę polską uzyskał on w wyniku ślubu z młodocianą Jadwigą, prawowitą następczynią tronu, w roku 1386. Sam Jagiełło wywodził się z sąsiadującym z Rzeczpospolitą od wschodu państwem litewskim, którym od roku 1382 z powodzeniem władał jako Wielk... »

 • Dynastia pierwszych Piastów - kryzys dynastii wczesnopiastowskiej - Mieszko II i Bezprym

  Bolesław Chrobry zakończył swe pełne sukcesów panowanie niedługo po precedensowej i  historycznej koronacji królewskiej w roku 1025. W chwili jego śmierci wszyscy trzej spośród jego synów – czyli najstarszy Bezprym oraz młodsi Mieszko i Otto – byli zdolni i gotowi do przejęcia władzy nad potężnym pańs... »

 • Dynastia saska - panowanie Sasów

  Epoka saska to w Polsce określenie mówiące o okresie dziejów obejmujących czasy panowania Augusta II Mocnego (1770-1733; panował od roku 1769) oraz jego syna Augusta III (1696-1763; królem Polski od 1733 roku). To okres, w którym zauważalny stał się już bardzo wyraźnie upadek wewnętrzny państwa polskiego. Widać to naj... »

 • Działalność rządu Władysława Sikorskiego

  Wybuch II wojny światowej sprawił, że po raz kolejny ziemie polskie znalazły się pod okupacją wroga. Spowodowało to, że w czasie trwania kampanii wrześniowej rząd polski opuścił kraj i dostał się do Rumunii, skąd niestety został internowany. Jednak dzięki uprawnieniom nadanym przez konstytucję, mianowano nowego prezydenta - Władysława Raczkiewic... »

 • Dziwna wojna - Sitzkrieg

  Gdy 1. września 1939 roku armia niemiecka zaatakowała Polskę, państwa Zachodu były ewidentnie nieprzygotowane do prowadzenia wojny. Okres, w którym państwa teoretycznie były w stanie wojny, a mimo to na Zachodnie nie prowadzono żadnych działań, określany jest mianem dziwnej wojny. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom już... »

 • Edmund Halley - odkrycia i dokonania

  Edmunt Halley to angielski matematyk i astronom żyjący w XVII i XVIII wieku. Urodził się w 1656 roku w okolicach Londynu w bogatej rodzinie. Jako siedemnastolatek wstępuje do Queen’s College Oxford. Zainteresowania astronomią przynoszą niezwykle efekty - Halley tworzy rejestr niemalże czterystu gwiazd.  W 1679 został poproszony o p... »

 • Edouard Manet - biografia, życiorys

  Édouard Manet to jeden z najsłynniejszych malarzy XIX wieku i jeden z przedstawicieli impresjonizmu. Przyszedł na świat w Paryżu 23 stycznia 1832 roku w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Jego ojciec był prawnikiem, a także szefem gabinetu Ministerstwa Sprawiedliwości, matka natomiast wywodziła się z rodziny arystokratycznej (była spokrew... »

 • Edukacja w średniowieczu - podobieństwa i różnice pomiędzy uniwersytetem w stylu paryskim i bolońskim

  Wczesnośredniowieczne nauczanie było w dużej mierze niezorganizowane i opierało się na poszczególnych szkołach, spośród których jedne były bardziej popularne od innych. W takich właśnie ośrodkach naukowych gromadzili się najwybitniejsi uczeni, w ślad za którymi podążali słuchacze i studenci z całego kontynentu - sytua... »

 • Edvard Benes - biografia, działalność w trakcie wojny i po wojnie

  Edvard Benes (1884-1948) był prezydentem Czechosłowacji w latach 1935-1938, od roku 1940 do 1945 reprezentował kraj na uchodźstwie. W trakcie wojny należy mu za największą zasługę, która wydawało się, że będzie procentowała po zawarciu pokoju, należy mu poczytać fakt, że potrafił dobrze ułożyć sobie stosunki z mocarstwami. Dotyczyło to za... »

 • Edvard Beneš - prezydent Benesz - biografia, życiorys

  Edward Benesz to polityk czeski oraz prezydent Czechosłowacji w latach 1935-1938 oraz na uchodźstwie w okresie 1940-1945. Był premierem Czechosłowacji w okresie 1921-1922. Z wykształcenia jest socjologiem i prawnikiem. Po rezygnacji T. G. Masaryka 18.12. 1935 został wybrany do funkcji prezydenta. Po zawarciu Porozumienia Monachijskiego udał si... »

 • Edvard Munch - biografia, życiorys

  Edvard Munch to norweski malarz i grafik, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się w 1863 roku w rodzinie wojskowej. Osierocony we wczesnym wieku przez matkę, kilka lat później doświadczywszy śmierci siostry, stał się wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość. Zetknięcie się w tak młodym wieku ze śmiercią nacechowało całą t... »

 • Edward Gierek - biografia, życiorys

  Edward Gierek żył w latach 1913–2001. Urodził się 6 stycznia 1913 roku w Porąbce w Zagłębiu Dąbrowskim (teraz jest to dzielnica Sosnowca), a zmarł 29 lipca 2001 w Cieszynie. Jego ojciec był górnikiem. Kiedy Edward miał zaledwie cztery lata, ojciec zginął tragicznie podczas pracy w kopalni. Jego matka wyszła za mąż jeszcze dwukrotni... »

 • Edward Gierek - rządy, działalność

  Edward Gierek urodził się w 1913 r. i zmarł w 2001 r. w Cieszynie. Był polskim politykiem i działaczem komunistycznym. Pełnił funkcję I sekretarza w latach 1970-1980, był posłem na sejm PRL. Edward Gierek urodził się w Porąbce obecnej dzielnicy Sosnowca w Zagłębiu Dąbrowskim. Rodzice pochodzili z klasy robotniczej - ojciec był górnikiem, ... »

 • Edward Grieg - biografia, życiorys

  Edvard Grieg urodził się 15 czerwca 1843 roku w Bergen. Pochodził z rodziny o szkockich korzeniach. Kompozytor już w młodości interesował się muzyka, dlatego też zdecydował się na studia muzyczne w konserwatorium w Lipsku. Lekcje fortepianu pobierał u Moschelesa, natomiast wiedzę o harmonii i kontrapunkcie zdobywał od Richtera. Korzystał także ... »

 • Edward Hopper - biografia, życiorys

  Edward Hopper urodził się w 1882 roku w stanie Nowy Jork. Jest jednym z najwybitniejszych artystów żyjących i tworzących w XX wieku w Stanach Zjednoczonych, znany przede wszystkim ze swoich grafik i ilustracji. Jego obrazy wywarły duży wpływ na kulturę amerykańską, stając się częstym elementem scenografii w amerykańskich filmach lub eleme... »

 • Edward Osóbka-Morawski - biografia, życiorys

  Edward Osóbka-Morawski to polski działacz polityczny o pseudonimie Janusz. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1928 roku oraz członkiem Komitetu Centralnego Robotniczej Polskiej Partii Socjalistów. Morawski zasiadał w sejmie jako premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.  Polityk urodz... »

 • Edward Raczyński - biografia, życiorys

  Edward Raczyński urodził się w 1891 r. w rodzinie szlacheckiej herbu Nałęcz. Do szkoły średniej chodził w Krakowie, natomiast studia prawnicze odbywał w Lipsku i Londynie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobył stopień doktorski. Karierę polityczną Edward Raczyński rozpoczął po zakończeniu I wojny światowej – w 1919 r. został pr... »

 • Edward Rydz „Śmigły” - biografia, działalność przed i w czasie II wojny światowej

  Edward Rydz urodził się 11 marca 1886 r. w Brzeżanach na terenach dzisiejszej Ukrainy zachodniej jako syn Tomasza Rydza - byłego wojskowego i policjanta oraz Marii z Babiaków. Był bodaj obok Józefa Piłsudskiego najwybitniejszym przedstawicielem ludzi związanych w polskim wojskiem w pierwszej połowie XX w. Swoją karierę polityczną ... »

 • Edward Rydz „Śmigły” - biografia, życiorys

  Naczelny wódz polskich wojsk podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku urodził się w 1886 roku w niewielkim Łapszynie. Jego ojciec miał związek z służbami mundurowymi – pracował jako wachmistrz policji. Młody Edward szybko stał się sierotą, a jego wychowaniem zajęła się babcia. Chłopiec nie sprawiał żadnych problemów wychowawc... »

 • Edyta Stein - biografia, życiorys

  Edyta Stein zwana świętą Teresą Benedykta od Krzyża (właściwie Edith Stein) urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu, a zmarła 9 sierpnia roku 1942 w Auschwitz-Birkenau. Miała liczne rodzeństwo, jej ojciec był handlarzem drewna. Z pochodzenia była żydówką. Po śmierci ojca, jej matka – Augusta zajęła się utrzymywaniem całe... »

Polecane przedmioty