Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 9 wypracowanie

 • Cud gospodarczy w Polsce, czyli życie na kredyt. Polska za czasów Edwarda Gierka

  Dekada lat 70-tych w Polsce określana jest również, jako okres budowy „drugiej Polski” przez Edwarda Gierka. Zwłaszcza pierwsza połowa jego rządów jawiła się jako czas „cudu gospodarczego”. Widoczne efekty nowej polityki wpływały na przekonanie coraz większej rzeszy ludzi, że troską nowych władz jest zapewni... »

 • Cyrenajka - przewaga włosko-niemiecka - charakterystyka

  10 czerwca 1940 r. Benito Mussolini ogłosił przystąpienie Włoch do wojny po stronie Niemiec. Udział wojsk włoskich w kampanii przeciwko Francji ograniczył się jednak do symbolicznych i niewiele znaczących walk w rejonie Alp, stąd wszystkie późniejsze roszczenia terytorialne kosztem pokonanych Francuzów (Korsyka, Tunezja) Hitler uzn... »

 • Cystersi – zakon cystersów - założenie zgromadzenia i jego reguła zakonna

  Zakon cystersów (łac. Sacer Ordo Cisterciensis) został założony w roku 1098 przez Roberta z Szampanii (później zwanego także Robertem z Molesme) i był wybitnie wzorowany na regule benedyktyńskiej, której to od piętnastego roku życia wiernie służył jego założyciel. W roku 1075 Robert oraz jego towarzysze uzyskali w końcu od ... »

 • Cywilizacja Azteków - Aztekowie

  Kiedy na Starym Kontynencie państwa posiadały już w miarę trwały kształt i statut, a jedynie odbierały sobie nawzajem status mocarstwa, na nieznanym wówczas Europejczykom kontynencie, który później nazwano Ameryką, kolejne, następujące po sobie cywilizacje, rodziły się, rosły w potęgę i niszczały pod stopami nowych sił. Tak ... »

 • Cywilizacja Majów - Majowie

  Historia Jukatanu od dziesiątków lat budzi duże zainteresowanie i fascynuje zarówno naukowców, jak i amatorów historii. Wydaje się jednak, iż region ten kryje w sobie o wiele więcej tajemnic oprócz tych – całkiem licznych - które dotychczas zostały wyjaśnione. Jednak na szczęście udaje nam się pozn... »

 • Cywilizacje starożytne - osiągnięcia cywilizacji starożytnych i religie starożytnego Wschodu

  W starożytności nieustannie dochodziło do wymiany myśli i idei między członkami różnych etnicznie grup. Ponadto, bardzo często czerpano ze spuścizny przodków i dawnych tradycji. Widać to doskonale na przykładzie religii – judaizm, wywodzący się z plemiennych wierzeń żydowskich koczowników legł u podstawy chrześcijaństw... »

 • Cywilizacyjne przemiany w Europie od odrodzenia do oświecenia

  Średniowiecze upłynęło pod znakiem krzyża i miecza. Z jednej strony, wszechobecność Boga w kulturze europejskiej tamtych czasów znalazła wyraz w monumentalnych katedrach, wielu wybitnych dziełach filozoficznych i w budowaniu wspólnej całemu kontynentowi tożsamości. Jednak nie można zapomnieć o wojnach religijnych (wyprawy krzyżowe)... »

 • Czang Kaj-szek - historia, upadek wodza

  Mao Zedong pokonał Czang Kaj-szeka w wojnie domowej. Jeszcze pod koniec stycznia roku 1949 Czang próbował negocjacji, ale odpowiedź Mao była jednoznaczna: wysłał do Czanga listę z osobami, które przez komunistycznego przywódcę zostały określone jako zbrodniarze wojenni. Negocjacje mogły dojść do skutku dopiero wtedy, gdy te ... »

 • Czarna Afryka - ekspansja islamu (VII-XV w.)

  Już od VII wieku, od czasów pierwszej masowej ekspansji Arabów na świat śródziemnomorski po śmierci proroka Mahometa, cała Afryka Północna została nierozerwalnie związana z islamem i jego wyznawcami. Jednak o ile wybrzeża opanowane były przez muzułmanów, o tyle wnętrze Czarnego Lądu przez długi czas pozostało n... »

 • Czarna ospa - epidemie w średniowieczu

  Średniowieczny poziom medycyny był zdecydowanie niższy niż osiągnięcia dzisiejszych badaczy, dlatego też choroby, które współcześnie są kwalifikowane jako niegroźne lub zagrażające życiu, ale w pełni uleczalne, wówczas zbierały śmiertelne żniwo. Jedną z takich chorób była dżuma, której największa w dziejach pan... »

 • Czarnobyl - katastrofa w Czarnobylu

  Katastrofa w Czarnobylu miała miejsce 26 kwietnia 1986 r. Doszło wówczas do wybuchu wodoru z reaktora jądrowego w bloku nr 4 znajdującym się na terenie elektrowni w Czarnobylu. Była to największa katastrofa w dziejach energetyki jądrowej, najwieksza w XX w. W wyniku promieniowania obszar ok. 146 000 km2 nie nadaje się do zamieszkania... »

 • Czarny Wrzesień - powstanie i cele

  Czarny Wrzesień jest to organizacja palestyńska, powołana do istnienia w roku 1971, która zapisała się w historii świata w roku 1972, podczas olimpiady monachijskiej. Terroryści palestyńscy zamordowali wówczas 11 izraelskich sportowców. Odpowiedzią Izraela była akcja odwetowa, polegająca na wyłapywaniu i zabijaniu członk&oa... »

 • Czechosłowacja 1968 - Inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację

  Sytuacja, jaka wytworzyła się pod koniec lat 60-tych na Czechosłowacji budziła duży niepokój na Kremlu. Powodem był fakt, iż siły liberalne zdobywały coraz większy wpływ na władze, krytykując przy tym „twardogłowych”. Ci ostatni, dramatycznie próbując zachować wpływy, dodatkowo się pogrążyli. Po wykryciu próby pr... »

 • Czechosłowakizm - narodziny koncepcji, podstawa ideologiczna, założenia

  Czechosłowakizm narodził się wraz z wiekiem XIX. Była to myśl ideowo - polityczna, podkreślająca wspólne cechy pomiędzy Czechami i Słowakami, co miało stanowić o byciu jednym narodem. Czechosłowakizm był także reakcją obronną wobec madziaryzacji i zyskiwaniu większego znaczenia w obrębie monarchii austriackiej właśnie przez Węgrów.... »

 • Czerwiec 1976 - skutki

  Rozpoczęta w początkach lat 70-tych polityka Edwarda Gierka oparta na wielkich inwestycjach, doprowadziła w 1976 roku do zachwiania gospodarki. Rząd długo wstrzymywał się z decyzją podniesienia cen żywności, ale 24 czerwca 1976 roku ogłoszono wzrost cen cukru, mięsa, masła, serów i drobiu. W odpowiedzi na podwyżki doszło do strajkó... »

 • Czerwoni Khmerzy - Ruch Czerwonych Khmerów

  Ruch Czerwonych Khmerów korzeniami sięga lat 50. Wtedy to nieuczestnicząca w wojnie wietnamskiej ludność Kambodży stała się celem agitacji komunistycznej ze strony wojska północnowietnamskiego. Rodzima komunistyczna partyzantka wywodziła się głównie z warstwy wyższej; jej założycielami byli głównie wykształceni, nierz... »

 • Czerwoni Khmerzy - Rządy Czerwonych Khmerów - dojście do władzy

  oczątek rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży to 17. kwietnia roku 1975. Wówczas do Phnom Penh (kambodżańska stolica) wkroczyły wojska Pol Pota. Ów dowódca postawił sobie za cel uczynić z Kambodży w pełni komunistyczny kraj. Rozpoczął się reżim. Historia świata nie zna wielu przykładów, które mogł... »

 • Czesław Kiszczak - biografia, życiorys

  Czesław Kiszczak to generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szef Wojskowej Służby Wewnętrznej. Czołowy działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych oraz Prezes Rady ministrów PRL.Po wyborach kontraktowych wicepremier i min. spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kisz... »

 • Czym jest archeologia?

  Nazwa tej dziedziny nauki pochodzi z połączenia dwóch słów pochodzenia greckiego – archaios, co znaczy dawny, oraz logos, co znaczy (użyte w tym kontekście) nauka. A więc nauka o tym, co dawne. I rzeczywiście, archeolodzy zajmują się odtwarzaniem przeszłości człowieka, z uwzględnieniem aspektów kulturowych i wykształco... »

 • Czym jest dla mnie patriotyzm?

  Słowo „patriotyzm” pochodzi z łacińskiego „patria”, które oznacza ojczyznę, ziemię ojców –wspólnotę, która ma być czymś w rodzaju rodzica. Jest to więc pojęcie, które wykracza poza znaczenie państwa jako obszaru o określonym ustroju politycznym itd. Odnosi się ono bardziej do abstr... »

 • Czyngis-chan - biografia, życiorys

  Temudżyn Czyngis-chan, władca Mongolii, urodził się prawdopodobnie około 1155 roku w Delium Bołdak. Miał pięciu braci, w tym trzech rodzonych, a dwóch przyrodnich. Jego pierwszą żoną była Borte, z którą miał czterech synów. Pomimo faktu, że potem miał wiele dzieci z innymi kobietami, jedynie dzieci z pierwszego małżeństwa mi... »

 • Czyngis-chan – wielki wódz mongolski - biografia

  Czyngis-chan, znany również jako Temudżyn, urodził się ok. 1162 r. a zmarł w 1227 r. był twórcą imperium mongolskiego. Doprowadził do zjednoczenia plemion koczowniczych na terenach azjatyckich w Mongolii. W 1206 r. ogłosił się wielkim chanem. Wygrał walki z Kałmukami, zajął góry Ałtaj i Sajańskie. W 1209 r. zajął Si-Sia, pań... »

 • Daklaracje paryskie - Deklaracja paryska 1856, 2005, 1983

  W historii Europy można mówić przynajmniej o kilku deklaracjach paryskich. Najwcześniejsza pochodzi z 1856 roku i została popisana 16 kwietnia tegoż roku przez Francję, Prusy, Austrię, Sardynię, Turcję, Wielką Brytanię oraz Rosję po zakończeniu działań zbrojnych w wojnie krymskiej (1853-1856). Zgodnie z jej zapisem, ustalono konkretne pra... »

 • Daniel Gabriel Fahrenheit – biografia, życiorys

  Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) – słynny fizyk i inżynier, wynalazca m.in. termometru rtęciowego, twórca skali temperatur, do dziś drugiej po skali Celsjusza najpopularniejszej na świecie.  Urodzony w Gdańsku (Danzig) jako syn kupca, większość życia spędził w Niderlandach (jego rodzina była zamożna i posiadała tam zabu... »

 • Darowizna Pepina dla papieża Stefana III - Konflikt Pepina Krótkiego z Longobardami i Konstantynem V

  Cesarstwo Bizantyńskie w czasach swojej świetności w wiekach poprzedzających okres frankijski obejmowało niemal cały basem Morza Śródziemnego i sięgało od Syrii na wschodzie aż po Cieśninę Gibraltarską na zachodzie. W skład olbrzymiego Imperium wschodnich cesarzy (od podojów Belizariusza w I połowie VI w.) wchodził także Pół... »

 • David Ben Gurion - biografia, życiorys

  David Ben Gurion urodził się 16 października 1886 r. w Płońsku, który należał wtedy do Cesarstwa Rosyjskiego. Na początku swojego życia nazywał się Dawid Grün. Jego edukacja prowadzona była w hebrajskiej szkole założonej przez Avigdora Grüna, z zawodu prawnika, ojca Dawida. Avigdor Grün był liderem syjonistycznej organiza... »

 • David Hume - biografia, życiorys

  David Hume urodził się 7 maja 1711 w Edynburgu. Jego rodzina wywodziła się z ziemiaństwa. Dzieciństwo spędził w Ninewells, należącym do jego rodziny. Otrzymywał od bliskich niewielką ilość pieniędzy jako rekompensatę za to, że nie odziedziczył majątku. Pieniądze te pozwoliły mu podjąć naukę. Filozof studiował we Francji. Spędził tam trzy lata, ... »

 • Debussy - biografia, życiorys

  Achille-Claude Debussy to kompozytor, który urodził się 22 sierpnia 1862 roku  w Saint-Germain-en-Laye we Francji. To przedstawiciel impresjonizmu w muzyce. Już od dzieciństwa wykazywał wielkie zdolności muzyczne a w wieku 11 lat rozpoczął naukę w konserwatorium paryskim w klasie fortepianu. Wówczas młodzieńcem zainteresowała... »

 • Dekabryści w Rosji - powstanie

  Działalność dekabrystów przypada na lata 20 XIX wieku, a ich sławne powstanie antycarskie wybuchło 26 grudnia 1825 roku, od której to daty wywodzi się nazwa carskich oponentów (diekabr to grudzień).  Dekabryści rekrutowali się zazwyczaj ze szlachty i wpisywali w ogólną tendencję europejskich ruchów okresu ... »

 • Deklaracja - deklaracja kairska - postanowienia, opracowanie

  Próba wypracowania wspólnej strategii polityczno-wojennej po ataku Hitlera na ZSRR wymagała sprawnej współpracy państw alianckich. Ustalenia zapadały głównie na spotkaniach „na szczycie” wybranych ministrów bądź głów państw.  Jedne z ważniejszych zjazdów w tym okresie to konferen... »

Polecane przedmioty