Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Daklaracje paryskie - Deklaracja paryska 1856, 2005, 1983

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W historii Europy można mówić przynajmniej o kilku deklaracjach paryskich. Najwcześniejsza pochodzi z 1856 roku i została popisana 16 kwietnia tegoż roku przez Francję, Prusy, Austrię, Sardynię, Turcję, Wielką Brytanię oraz Rosję po zakończeniu działań zbrojnych w wojnie krymskiej (1853-1856). Zgodnie z jej zapisem, ustalono konkretne prawa dla statków państw neutralnych, zlikwidowano korsarstwo oraz prawo do łupu, pochodzące jeszcze ze średniowiecza.

Druga z kolei Deklaracja paryska pochodzi z roku 1983 i dotyczy zagadnienia etyki dziennikarskiej. Ustala ona podstawowe zasady i ideały, podług których powinni postępować dziennikarze. Zapisane w deklaracji normy są podstawą dla określenia, czy dane zachowanie dziennikarskie jest dobre i właściwe. Jest to swoisty kodeks moralny dziennikarzy, którzy powinni postępować zgodnie z jego przepisami.

Kolejna Deklaracja paryska dotyczy z kolei problemu korupcji na wysokich szczeblach władzy. Jej twórcy pragną zwrócić uwagę na często pomijane bądź ukrywane zjawisko, mianowicie – korupcję wśród osób zajmujących wysokie stanowiska, która częstokroć podkopuje fundamenty demokracji i znacznie przyczynia się do pogłębiania nędzy na świecie. Deklaracja stanowi ponadto...

Podobne wypracowania