Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracje - Deklaracja z Toledo (2010) - geneza, postanowienia

W czerwcu 2010 roku miało miejsce Nieformalne Spotkanie Ministrów w sprawie Rozwoju Obszarów Miejskich w Toledo. Spotkanie to zostało zorganizowane głównie w związku z globalnym kryzysem ostatnich lat, który mocno dotknął także Europę.

Zgromadzeni uznali, iż to właśnie miasta są kluczowym obszarem, dzięki któremu można by zniwelować skutki tegoż kryzysu. Stwierdzono, iż przed europejskimi ośrodkami miejskimi stoi wyzwanie przezwyciężenia trudności wynikających ze wspomnianego kryzysu i umocnienia swoich pozycji.

Najważniejszym rezultatem rozmów było wydanie 22 czerwca tzw. Deklaracji z Toledo. Dokument poświęcony był strategii rozwoju miast europejskich. Zdaniem sygnatariuszy, podejmując odpowiednie kroki, możliwy byłby „rozwój obszarów miejskich oparty na zasadach zintegrowanego, inteligentnego, zrównoważonego, spójnego rozwoju miast sprzyjającego włączeniu społecznemu jako jedyna droga do osiągnięcia większej konkurencyjności gospodarczej, ekoefektywności, spójności społecznej i postępu w zakresie spraw obywatelskich w miastach europejskich oraz zagwarantowania obywatelom odpowiedniej jakości  życia i dobrobytu, zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości”.

Podkreślono przy tym, iż osiągnięcie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast możliwe będzie między innymi dzięki ich rewitalizacji. Deklaracja ta nie jest konkretnym zobowiązaniem, ale ma jedynie dobrowolny charakter. Wyznaczone w niej zostają podstawowe cele miast. Jednym z ważniejszych postulatów było stwierdzenie, iż miasta mają wydatnie przyczynić się do zrealizowania Strategii Europa 2020, która zakłada właśnie zrównoważony, inteligentny i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój.

Uznano, iż – by osiągnąć wyżej wspomniane cele – należy doprowadzić do połączenia sił wszystkich miast europejskich i zaangażować je w działania, które będą odpowiednio dostosowane do założeń. W dokumencie odniesiono się ponadto do Dokumentu Referencyjnego dot. zintegrowanej rewitalizacji miast. Rewitalizacja jako jeden z ważniejszych procesów dla rozwoju obszarów miejskich także powinna mieć charakter skoordynowany we wszystkich miastach. Ustalono też, iż niezbędnym przedsięwzięciem pozostaje wdrażanie założeń Karty Lipskiej zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i ogólnoeuropejskim. Dodatkowo, zdaniem ministrów, należy położyć nacisk na badania i popularyzację wiedzy na temat miast oraz prowadzenie różnego typu studiów porównawczych, statystyk czy akcji promocyjnych miast.

Podobne wypracowania do Deklaracje - Deklaracja z Toledo (2010) - geneza, postanowienia