Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rada Europejska - geneza. Deklaracja londyńska (1977)

Rada Europejska jest głównym organem politycznym Unii Europejskiej, jej geneza sięga początków lat 60. XX wieku. Wtedy to na nieformalnych szczytach zbierali się zwierzchnicy państw i rządów (pierwsza tego typu konferencja odbyła się w Paryżu w lutym 1961 roku).

Sformalizowanie tych spotkań i powołanie do życia Rady Europejskiej nastąpiło w grudniu 1974 r. na szczycie paryskim. Kolejnym istotnym krokiem w formalizacji spotkań na szczycie była Deklaracja londyńska, która została przyjęta w trakcie obrad Rady Europejskiej w dniach 29-30 czerwca 1977 roku. Wówczas wstępnie sprecyzowano jej kompetencje, a także ustalono tryb działania.

Przede wszystkim określono charakter dyskusji – wyłoniono jej trzy rodzaje. Pierwszy z nich to nieformalna wymiana poglądów, kolejny kładł nacisk na osiąganie porozumień, zaś ostatni to dyskusje nad zagadnieniami Wspólnoty, dążące do osiągnięcia wiążących wniosków. Podjęto również decyzję o wydawaniu oficjalnych (wcześniej przygotowanych) komunikatów oraz protokołowaniu złożonych wniosków.

Ponadto zadecydowano, iż liczebność delegacji towarzyszących głowom państw ma być możliwie jak najmniejsza. Zarysowany został także sposób przygotowywania porządku dziennego odbywających się obrad (uchwalono m.in. iż członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję o tym, że na niektórych posiedzeniach powinni towarzyszyć im ministrowie). Bardziej szczegółowe ustalenia zawarte zostały w Uroczystej Deklaracji o Unii Europejskiej z 19 czerwca 1983 roku.

Podobne wypracowania do Rada Europejska - geneza. Deklaracja londyńska (1977)