Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie krakowskie - przyczyny, przebieg, skutki i przywódcy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Powstanie krakowskie, jeśli funkcjonuje w świadomości powszechnej, to bardziej z powodu chłopskiej rabacji, jaka wystąpiła w owym czasie, aniżeli postulatów politycznych czy samych walk, jakie spowodowało.

Przyczyn powstania krakowskiego upatrywać należy w staraniach polskiej emigracji, zwłaszcza tej skupionej wokół Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, która to silnie wpływała na konspirację działającą na ziemiach polskich. Działania spiskowców od początku lat czterdziestych miały tylko jeden cel – powstanie. Świadomi byli jednocześnie, iż bez pomocy warstwy chłopskiej skazane jest ono na niepowodzenie.

Regularna armia, jaką chciał organizować jeden z inicjatorów całego przedsięwzięcia Ludwik Mierosławski, stworzona miała być za sprawą masowego naboru ludności chłopskiej. Zachętą do walki miała być obietnica przekazania ziemi chłopom, nawet jeśli szlachta nie wyrazi na to zgody. Najbardziej aktywnym przedstawicielem ruchu w kraju był w owym czasie Edward Dembowski, wyznawca tzw. socjalizmu utopijnego. W jego wizji wrogami ludu byli zarówno zaborcy jak i polska szlachta.

Szybko okazało się jednak, iż agitacja wśród chłopów nie daje spodziewanych rezultatów. Agitatorzy spotykali się z nieufnością...

Podobne wypracowania