Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie ONZ. Deklaracja londyńska (1941) - geneza, postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Już doświadczenie I wojny światowej przekonało przywódców państw, iż ważne dla utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju będzie utworzenie ogólnopaństwowej organizacji, która troszczyłaby się o zgodę między państwami i zapobiegałaby zbrojnym wystąpieniom.

Dlatego zgodnie z ustaleniami konferencji w Wersalu (28 czerwca 1919 roku) powołano do życia Ligę Narodów, która miała stać na straży światowego pokoju. Jak się wkrótce okazało, nie spełniła ona swojej roli, nie zapobiegła wybuchowi kolejnej wojny światowej. Wydarzenia zapoczątkowane atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę, Wielką Brytanię, Francję i inne kraje ponownie zwróciły uwagę na konieczność wypracowania metod będących w stanie stworzyć nowy, powojenny ład oparty na bezpieczeństwie narodów. Już w pierwszych latach wojny podjęto próbę utworzenia sprawniej niż Liga Narodów działającej organizacji o podobnym profilu. Efektem tych zamierzeń było powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, która do dziś pełni funkcję najważniejszej organizacji działającej na rzecz zachowania pokoju na świecie.

Jednak nie od razu została ona utworzona. Powołanie do życia ONZ poprzedziły serie spotkań, rozmów i...

Podobne wypracowania