Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja - deklaracja moskiewska - geneza, postanowienia, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W dniach 19-30 października 1943 roku odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych ZSRR (Wiaczesław Mołotow), Wielkiej Brytanii (Anthony Eden) oraz Stanów Zjednoczonych (Cordell Hull). 

Konferencja Moskiewska była jednym z najistotniejszych konferencji podczas II wojny światowej, bowiem ustalenia podjęte wówczas stały się podstawą do dalszych działań aliantów w walce z hitlerowskimi Niemcami, a także wyznaczały podstawowe kierunki polityki państw sprzymierzonych po zakończeniu wojny. Rozpatrywano na niej m.in. kwestię ataku desantu wojsk amerykańsko-brytyjskich we Francji oraz przekonania Turcji do przystąpienia do walki. 

30 października dodatkowo przyjęto Deklarację Moskiewską, potocznie nazywaną Deklaracją czterech mocarstw, bowiem dokument ten podpisały cztery kraje sprzymierzone: ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Chiny. Odnosiła się ona do spraw powszechnego bezpieczeństwa, przede wszystkim mówiła o powołaniu po wojnie organizacji o charakterze międzynarodowym, która zajmowałaby się kwestią utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie (zgodnie z tym postulatem kilka lat później powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych). 

Sygnatariusze zobowiązali się ponadto...

Podobne wypracowania