Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka otwartych drzwi - definicja, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Polityką otwartych drzwi nazywa się politykę Stanów Zjednoczonych wobec Chin, której zasady zostały sformułowane w XX wieku. Dotyczyły one w głównej mierze zagadnień związanych z handlem i działalnością ekonomiczną. Reguły te przyjęły w stosunkach wobec Chin także państwa europejskie oraz Japonia.

Zasady polityki otwartych drzwi utworzył sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych John Hay w 1899 roku. Adresatami wypowiedzi były państwa skupiające się na zdobyciu przewagi w strefie wpływów w Chinach. Stany Zjednoczone w tym okresie zdominowały rynki gospodarcze na obszarze Hawajów oraz uzyskały kontrolę nad wyspami na Pacyfiku, dlatego też podjęto dalszą ekspansję. Hay przewidział trzy postulaty, które zawarł w notach do innych, również zainteresowanych tematem, państw. Prosił mocarstwa o nie naruszanie w posiadanych strefach interesów innych oraz o ustalenie jednolitych stawek opłat związanych z cłem. Ostatnim postulatem była prośba o nie dyskryminowanie innych państw w ujęciu handlowym. Wszystkie te pomysły miały na celu zapewnienie Stanom Zjednoczonym równości w przypadku zdobywania rynku chińskiego. Polityka ta została uznana przez większość państw zainteresowanych, za wyjątkiem Rosji.

Rozkwit...

Podobne wypracowania