Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czechosłowakizm - narodziny koncepcji, podstawa ideologiczna, założenia

Czechosłowakizm narodził się wraz z wiekiem XIX. Była to myśl ideowo - polityczna, podkreślająca wspólne cechy pomiędzy Czechami i Słowakami, co miało stanowić o byciu jednym narodem. Czechosłowakizm był także reakcją obronną wobec madziaryzacji i zyskiwaniu większego znaczenia w obrębie monarchii austriackiej właśnie przez Węgrów.

Szczególnie intensywnie głoszono czechosłowakizm w trakcie pierwszej wojny światowej, co doprowadziło do powołania, po jej zakończeniu, Czechosłowacji, istniejącej od roku 1918 do roku 1992.

Czechosłowakizm nie był żadną innowacyjną ideą, a wpisywał się w ogólny ideologiczny nurt dziewiętnastowieczny, kiedy to dominował nacjonalizm. Wynikał on z postawy albo agresywnej, albo też dążącej do chronienia własnej tożsamości. W przypadku Czechów i Słowaków właśnie drugi aspekt odgrywał kluczową rolę.

Zwłaszcza Czesi czuli się pokrzywdzeni w monarchii habsburskiej – domagali się zwiększenia ich udziału w życiu politycznym. Politycy mieli jednak świadomość korzyści gospodarczych, które czerpią ze związku z Austrią, o czym mówił chociażby Edward Benesz, późniejszy prezydent Czechosłowacji. Swe poglądy na ten temat opublikował w książce "Problem austriacki i kwestia czeska", która została wydana  w roku 1908.

Podobne wypracowania do Czechosłowakizm - narodziny koncepcji, podstawa ideologiczna, założenia