Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czym jest dla mnie patriotyzm?

Słowo „patriotyzm” pochodzi z łacińskiego „patria”, które oznacza ojczyznę, ziemię ojców –wspólnotę, która ma być czymś w rodzaju rodzica. Jest to więc pojęcie, które wykracza poza znaczenie państwa jako obszaru o określonym ustroju politycznym itd. Odnosi się ono bardziej do abstrakcyjnego poczucia przynależności jednostek do określonej kultury i zwyczajów.

Dla mnie patriotyzm jest więc głównie owym poczuciem wspólnoty z pewną grupą ludzi, którzy myślą podobnie, mają podobne cele i dążą do utrzymania jedności. Nie oznacza to jednak krytyki indywidualizmu, przeciwnie – uważam, że patriota powinien szanować poglądy innych członków swojego narodu, ponieważ pluralizm rozmaitych koncepcji składa się na obiektywną wizję rozmaitych problemów, a więc jedynie dzięki wsłuchaniu się w zdanie tych, którzy myślą inaczej, można znaleźć drogę do pomagania swojej ojczyźnie.

Patriotyzm oznacza także przywiązanie do ziemi i chęć chronienia jej przed tymi, którzy chcieliby jej zaszkodzić. Nie chodzi tu jedynie o walkę o suwerenność kraju w sytuacji wojny, ale również o dbanie o jego rozwój w warunkach pokoju; tak, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Patriotą może więc być również ktoś, kto mieszka za granicą, ale interesuje się sytuacją polityczną i gospodarczą swojego narodu, na przykład uczestnicząc w wyborach lub prowadząc inwestycje na jego terenie.

Bardzo ważną kwestią jest też solidarność, którą rozumiem jako zdolność do podzielenia się ze współobywatelami swoimi sukcesami, a także do pomocy tam, gdzie innych napotykają problemy i nieszczęścia. Jest to także odwaga w opowiedzeniu się po stronie słabszego, co odegrało ogromną rolę w naszej historii, m.in. w czasie wojny i później, w sytuacji represji ze strony Związku Radzieckiego. Dlatego też moim zdaniem jednostki wybitne, ludzie o wielkich zaletach intelektualnych i charyzmie, mogą nazywać się patriotami dopiero wtedy, gdy swoje możliwości i zdolności wykorzystują w celu polepszenia losu innych jednostek, niezdolnych do podjęcia określonych działań.

Uważam, że w naszych czasach – czasach pokoju, przemieszania kulturowego i nieograniczonych możliwości zawodowych – patriotyzmem jest staraniem się o jak najlepszą edukację i poznanie własnej historii, które prowadzą do poczucia jedności z narodem. Jest to również związane z dążeniem do ciągłego rozwoju i pozbawioną przesądów otwartością na drugiego człowieka, które przyczyniają się do polepszania warunków życia w naszym kraju, a także umożliwiają nam godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Podobne wypracowania do Czym jest dla mnie patriotyzm?