Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozwój terytorialny państwa Kazimierza Wielkiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Już pierwsze międzynarodowe układy zawarte przez Kazimierza Wielkiego z Luksemburgami, Andegawenami oraz Zakonem Krzyżackim dawały mu jasno do zrozumienia, że restauracja Królestwa Polskiego w jego historycznych granicach będzie niezwykle trudna.

W roku 1338 w Wyszechradzie, już po zamknięciu kwestii krzyżackiej, Kazimierz Wielki porozumiał się z Karolem Robertem także w kwestii Rusi halicko-włodzimierskiej. W obecności tamtejszego księcia piastowskiego Jerzego II (Bolesława Trojdenowica) król węgierski godził się na przejęcie w przyszłości tzw. Rusi Czerwonej przez stronę polską, z zamian za potwierdzenie wcześniejszych układów odnośnie sukcesji na tronie krakowskim. Kiedy w roku 1340 Jerzy II został otruty przez miejscowych bojarów, Kazimierz Wielki wkroczył zbrojnie na Ruś Halicką, aby bronić swoich interesów. W wyniku dwóch zwycięskich wypraw, Kazimierz Wielki przyłączył do swojego państwa ziemię sanocką a na pozostałych terenach ustanowił wiernego sobie namiestnika, bojara Dymitra Detkę - włodzimierska część zajętych ziem ruskich przypadła Litwinom.

Wzrost znaczenia państwa polskiego na arenie międzynarodowej zaowocował w roku 1343 podpisaniem trwałego pokoju z Zakonem Krzyżackim w Kaliszu. Na jego mocy do Polski wracały...

Podobne wypracowania