Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Świat po I wojnie światowej - Jak zmienił się świat po I wojnie światowej?

I wojna światowa była konfliktem, którego zakończenie zmieniło porządek na całym świecie. Związane jest to z masowością wojny, ogromną liczbą państw biorących w niej udział oraz z wydarzeniami, które stały się bezpośrednimi skutkami konfliktu.

W wyniku I wojny światowej nastąpiło całkowite przetasowanie układu sił w Europie. Na miejsce starych monarchii pojawiły się nowe, niektóre - tak jak Polska - po długoletniej nieobecności w historii. Rozpad Austro-Węgier oraz Cesarstwa Niemieckiego dał miejsce dla wyzwolenia narodów, które przedtem były częściami składowymi tych monarchii.  Niepodległość zyskały Czechosłowacja, Polska, Litwa, kraje bałtyckie, oraz szereg państw słowiańskich z terenu Bałkan. Niemcy utraciły swe zamorskie kolonie, a Francja oraz Wielka Brytania wzmocniły swą pozycje kosztem tego kraju.

Powstały nowe ideologie. We Włoszech do władzy doszli faszyści pod dowództwem Benito Mussoliniego, który umiejętnie pokierował niezadowoleniem kół skupiających weteranów wojennych. Na gruncie nacjonalistycznym wyrosła niemiecka NSDAP, w krótkim czasie zdobywająca przewagę w nowopowstałej Republice Weimarskiej. Kryzys demokratycznych wartości oraz idei państw monarchistycznych był wszechobecny. Na wschodzie narodziło się pierwsze państwo komunistyczne, które za jeden ze swych podstawowych celów uznało rozpowszechnienie rewolucji na  inne kraje Europy.

Nie bez znaczenia były postanowienia traktatu wersalskiego. Dla krajów, które zostały uznane za winne wywołania wojny decyzje podjęte w myśl tego dokumentu były bardzo krzywdzące. Spowodowało to w późniejszym czasie chęć zemsty. Nie dziwi zatem fakt, że już w kilka lat później, bo w 1922 podpisano układ w Rapallo między Niemcami a ZSRR. Za kraj pokrzywdzony uważała się także Austria oraz Węgry, które po układzie w Trianon z 4 czerwca 1920 stały się bardzo okrojonym państwem. Nowopowstałe państwa, takie jak Polska, musiały się liczyć z wrogą postawą krajów, które straciły na ich niepodległości. Tym samym Europa środkowa pełna była punktów zapalnych, które mogły wywołać nowy konflikt.

Istotną kwestią było także powrócenie gospodarki, która z produkcji typowo wojennej musiała znów przejść na tryb pokojowy. Wielkim problemem było rosnące bezrobocie, ogromna ilość osób, które straciły zdrowie na wojnie i nie mogła przez to pracować. Państwa Centralne musiały spłacić repatriacje wojenne, co także nie było bez znaczenia dla ich gospodarki. Wszystko to razem doprowadziło do ogromnego kryzysu, jaki uderzył w Europę oraz cały świat.

Państwami, które po I wojnie światowej zachowały swą w miarę silną pozycję były Wielka Brytania oraz Francja, a poza kontynentem europejskim - Stany Zjednoczone. Na Dalekim Wschodzie politykę mocarstwową w sposób bardzo aktywny rozpoczęła Japonia. Niemcy dopiero w latach 30 zaczęły odbudowywać swoją potęgę. Nowy ład powojenny był zatem bardzo kruchy i zmierzał ku jednemu rozwiązaniu, kolejnej wielkiej wojnie.

Podobne wypracowania do Świat po I wojnie światowej - Jak zmienił się świat po I wojnie światowej?