Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Krucjaty - ruch krucjatowy - geneza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przełom X i XI wieku był okresem gwałtownego rozwoju państw i społeczeństw europejskich pod wieloma wzglądami - politycznym, społecznym czy gospodarczym. Wszystkie te zmiany w połączeniu z wzrostem gorliwości religijnej, związanej niewątpliwie z konfliktem pomiędzy papieżem a cesarzem i stopniowym polepszaniem się pozycji przywódcy chrześcijan na arenie międzynarodowej, zaowocowały w drugiej połowie XI wieku ogłoszeniem po raz pierwszy w dziejach Kościoła katolickiego tzw. świętej wojny w obronie wiary, której pojęcie było do tej pory zasadniczo obce Zachodowi.

W omawianym okresie Europa powoli zaczęła odczuwać skutki przeludnienia i braku wystarczającej liczby gruntów rolnych. Intensywny karczunek lasów i przystosowywanie pod uprawę terenów dotychczas nieużytecznych oraz połączony z nim wzrost techniki rolnej, nie były w stanie zaspokoić potrzeb stale powiększającej się masy społecznej. Ponadto chłopi co raz częściej decydowali się na ucieczkę przed uciskiem swoich feudalnych panów i szukanie miejsca bardziej przyjaznego do życia. Kupcy - zwłaszcza włoscy, ustabilizowawszy swoją pozycję na rynku europejskim, rozpoczęli poszukiwania nowych terenów swojej ekspansji ekonomicznej oraz zmonopolizowania tych gałęzi handlu, które...

Podobne wypracowania