Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozbicie dzielnicowe i jego skutki - testament Bolesława Krzywoustego

Bolesław Krzywousty, historia Polski,

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bolesław III Krzywousty zmarł w roku 1138 i chcąc nie dopuścić do bratobójczych walk o władzę w państwie pomiędzy swoimi pięcioma synami, na mocy prawomocnego testamentu wprowadził w Polsce diametralne zmiany w systemie rządzenia. Sam statut, pomimo iż wszedł w życie niezwłocznie po śmierci króla, prawdopodobnie został spisany dużo wcześniej (pomiędzy 1117-1137).

Zasadniczą kwestia ustrojową, jaką wprowadzał testament Bolesława Krzywoustego, było odejście od fundamentalnej zasady niepodzielności i integralności terytorium państwa na rzecz powstania autonomicznych dzielnic, którymi zarządzać mieli poszczególni jego synowie. Tytularną władzę zwierzchnią (senioralną) nad pozostałymi ziemiami i ich książętami (juniorami) sprawować miał według zamysłu Bolesława II najstarszy z rodu Piastów, tzw. princeps (senior), władający niedziedziczną i niepodzielną dzielnicą senioralną. W jej skład wchodziły najważniejsze grody oraz centralnie położone ziemie państwa polskiego: Małopolska z Krakowem, ziemie sieradzka oraz łęczycka, zachodnia część Kujaw z Kruszwicą, wschodnia Wielkopolska z Kaliszem i Gnieznem oraz Pomorze z Gdańskiem.

Pierwszym princepsem w roku 1138 został najstarszy z synów zmarłego króla, Władysław II (nazywany...

Podobne wypracowania