Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Andegawenowie - Rządy Andegawenów w Polsce

Andegawenowie to francuska dynastia, młodsza gałąź Kapetyngów. Panowali m.in. w Neapolu, na Węgrzech i w Polsce. Wywodzili się od Karola I, księcia Andegawenii. W Polsce ich panowanie rozpoczyna się od tzw. sukcesji.

Zgodnie z układem sukcesyjnym, w 1370 r. Ludwik Andegaweński przybył do Krakowa. Jego rządy nie należały do łatwych. Niechętni Andegawenom byli Piastowie kujawscy, mazowieccy i możni wielkopolscy. Dodatkowo poparcie andegaweńskie w Polsce spadało ze względu na politykę Ludwika Węgierskiego, który popierał niechętnego Polakom Władysława Opolczyka. Również polityka zagraniczna Ludwika Węgierskiego przyniosła ogromne straty. W 1372 r. na podstawie układu z Luksemburgami Ludwik Węgierski zrzekł się pretensji do Śląska. W ręce Brandenburczyków ponownie dostał się Santok, a książę litewski Kiejstut zajął Włodzimierz. Ruś, do tej pory podlegająca Władysławowi Opolczykowi, została włączona do Węgier.

Pomimo tych strat w polityce zagranicznej gospodarka rozwijała się. Królowa Elżbieta od początku swej regencji protegowała miasta. Kupcy polscy z Poznania, Sandomierza, Lublina, Biecza, Czchowa i Nowego Sącza otrzymali prawo handlu na Węgrzech, natomiast Kraków zyskał potwierdzenie dawnych przywilejów oraz prawo nabywania przez mieszczan ziemi na własność. Najważniejszy był jednak przywilej nakazujący kupcom pruskim zatrzymywanie się po drodze na Rusi, Węgrzech, w Krakowie i wystawianie swoich towarów na sprzedaż. Opieka Andegawenów nad miastami zbiegła się z wyjątkową koniunkturą europejską dla handlu polskiego. Wojna stuletnia pomiędzy Anglią i Francją spowodowała, że kupcy flandryjscy musieli korzystać teraz ze szlaku wschodniego, który prowadził przez Wrocław do wybrzeży czarnomorskich.

W 1382 r. zmarł król Ludwik Węgierski. Możni odrzucili kandydaturę starszej córki zmarłego króla - Marii, nie chciano już bowiem unii z Węgrami. Przez dwa lata trwały pertraktacje z królową węgierską Elżbietą Bośniaczką co do objęcia tronu przez młodszą córkę - Jadwigę. W tym czasie sytuacja w Polsce stawała się poważniejsza - w Wielkopolsce trwała wojna Grzymalitów z Nałęczami, toczyły się zaciekłe spory pomiędzy Wielkopolską a Małopolską o osobę przyszłego monarchy. Na zjeździe w Sieradzu doszło do ogłoszenia królem księcia mazowieckiego.

W 1384 r. do Krakowa przybyła Jadwiga i spory ucichły. Została koronowana. Jadwiga nie sprzeciwiała się polityce możnych. Zerwano jej zaręczyny z księciem Austrii Wilhelmem Habsburgiem i wybrano na jej męża Władysława Jagiełłę. Jadwiga przywiozła do Polski nowe obyczaje wzorowane na życiu dworskim w Budzie i w Wiedniu.

Rządy Andegawenów to moment przełomowy w dziejach Polski, udało się zawrzeć solidne sojusze i utrwalono mocną pozycję na arenie międzynarodowej.

Podobne wypracowania do Andegawenowie - Rządy Andegawenów w Polsce