Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nauczanie Jana Pawła II - najważniejsze encykliki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Encykliki to jedne z najważniejszych i głównych dokumentów papieskich. Jan Paweł II miał ich 14 i pisał je w języku polskim, oczywiście oficjalnie były po łacinie. Tradycyjnie tytuł encykliki składa się z pierwszych słów tekstu. Bardzo często jednak Jan Paweł II dodawał podtytuły do każdej encykliki.

Poniżej 14 encyklik Jana Pawła II :

1.„Redemptor Hominis” - Odkupienie człowieka - 4 marca 1979 r. - encyklika dotyczy interpretacji Boga i Trójcy Świętej. Jan Paweł II przedstawił interpretację chrześcijańskiego dogmatu Trójcy Świętej - jak należy ją postrzegać, czego dotyczy i co oznacza.

2.„Dives In misericordia” - Bogaty w Miłosierdziu - 30 listopada 1980 r. encyklika opisuje dogłębną analizę miłosierdzia Boga do istoty ludzkiej. Szczególną uwagę zwrócił tutaj papież na Boże Miłosierdzie, głoszone przez św. Faustynę. Miłosierdzie, które jest dopełnieniem Chrystusowych nakazów miłości.

3.„Laborem Exercens” - Z pracy - 14 września 1981 r. praca dotyczy rozwoju człowieka, jego zamiłowania do nauki i techniki, zwraca również uwagę na kwestie moralne i etyczne, które są fundamentem rozwoju.

4.„Savorum apostoli” - Apostołowie...

Podobne wypracowania