Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Magnateria w Polsce w XVI-XVIII w. - proces kształtowania się magnaterii, jej znaczenie i ocena

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Z powodu gorszej koniunktury na zboże w wieku XVI w kłopoty wpadła szlachta. Aby folwarki przynosiły zysk musiało nastąpić obniżanie kosztów produkcji. Sytuacja ta odbiła się na chłopstwie pańszczyźnianym, które zmuszane było poświęcać coraz więcej czasu na pracę dla pana. Obciążenie nadmiernymi ciężarami chłopstwa skutkowało buntami, odmawianiem wykonywania prac i ucieczkami. W takiej sytuacji gospodarstwa folwarczne popadać zaczęły w ruinę, a szlachta, która utraciła swój majątek oddawała się pod opiekę szlachty zamożnej (magnaterii).

Magnateria wykupywała z rąk biednej szlachty obszary ziemskie, co w efekcie doprowadziło do dużej koncentracji własności. W celu zabezpieczenia zgromadzonej ziemi zaczęto tworzyć tzw. ordynacje, które uniemożliwiały podział terenów oddanych pod zarząd najstarszego przedstawiciela rodu. Szlachta tymczasem stała się jedynie elementem dworu magnackiego lub służyła w nadwornych wojskach magnackich (niektórzy zasilali Kozaczyznę). Ich rola stopniowo malała. Natomiast rola magnaterii stała się na tyle wielka, iż pozwolić sobie ona mogła na zakładanie tzw. „państewek magnackich”. Na wzór władcy posiadali prywatne wojsko, wielkie rezydencje oraz własnych urzędników. Ponadto...

Podobne wypracowania