Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (1787 r.)

Stany Zjednoczone były związkiem obszarów,  posiadających własne prawa, zwyczaje, w końcu własne konstytucje. Konstytucja z roku 1787 stawała się ustawą nadrzędną wobec wszelkich innych. Od czasu jej uchwalenia ustawy stanowe musiały być z nią zgodne. Konstytucja została uchwalona 17 września i ratyfikowana przez wszystkie, trzynaście, stanów. Jak głosiła sławna preambuła, została uchwalona przez naród (the people of the United States), dla wspólnego dobra i wolności.

Władzę ustawodawczą stanowił Kongres, złożony z Senatu (senatorowie byli wybierani na okres 6 lat, po dwóch senatorów z każdego stanu) oraz Izby Reprezentantów (posłowie, wyłaniani w wyborach bezpośrednich, na 2 lata). Władza wykonawcza leżała w rękach prezydenta, powoływanego na urząd na okres 4 lat, bez ograniczeń co do możliwości kolejnego kandydowania na to stanowisko. Władzę sądową miał sprawować Najwyższy Sąd Federalny.

W momencie uchwalania Konstytucja nie zwierała gwarancji obywatelskich praw. Dodano je w latach 1789-1891, poprzez nowele konstytucyjne, zwane Bills of Rights, w których pod ochronę wzięto prywatną własność, jak również oskarżonego, który pozostawał niewinny do momentu udowodnienia mu winy.

Należy pamiętać, że poprzez ochronę własności konstytucja stała na straży niewolnictwa. Co znamienne, niewolnik nie był uważany nawet za człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu, był bowiem liczony jako 3/5 osoby. Z drugiej zaś strony konstytucja była aktem wręcz rewolucyjnym, wprowadziła bowiem zasady, które w Europie stanowiłyby swego rodzaju wynaturzenie - przestało się liczyć urodzenie, które to zapewniało dostęp do najwyższych stanowisk. Owszem, takie kwestie wpisywały się w postulaty oświeceniowe, więc i w Europie były znane, ale w wieku XVIII nie miały szans funkcjonować w praktyce, gdyż wciąż najsilniejszym ustrojem była monarchia i mimo  momentów jej obalania - czy to ponad wiek wcześniej w Anglii, czy też chwilę później, bo podczas Rewolucji Francuskiej - monarchia ulegała jednak szybko restauracji. W Stanach Zjednoczonych Konstytucja z roku 1787 wprowadziła zmiany trwałe. Został na nich oparty ustrój nowego państwa. Miał on szansę przetrwać także ze względu fakt, że było to państwo młode, pozbawione historii i tradycji, od razu kształtowane według wzorców oświeceniowych, wyrażonych w konstytucji.

Charakterystyczną cechą amerykańskiej konstytucji jest jej trwałość. Tekst pozostał niezmienny. Wszelkie modyfikacje od czasu 1787 roku były i są wprowadzane na zasadzie artykułów dodatkowych.

Podobne wypracowania do Konstytucja Stanów Zjednoczonych (1787 r.)