Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (1787 r.)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stany Zjednoczone były związkiem obszarów,  posiadających własne prawa, zwyczaje, w końcu własne konstytucje. Konstytucja z roku 1787 stawała się ustawą nadrzędną wobec wszelkich innych. Od czasu jej uchwalenia ustawy stanowe musiały być z nią zgodne. Konstytucja została uchwalona 17 września i ratyfikowana przez wszystkie, trzynaście, stanów. Jak głosiła sławna preambuła, została uchwalona przez naród (the people of the United States), dla wspólnego dobra i wolności.

Władzę ustawodawczą stanowił Kongres, złożony z Senatu (senatorowie byli wybierani na okres 6 lat, po dwóch senatorów z każdego stanu) oraz Izby Reprezentantów (posłowie, wyłaniani w wyborach bezpośrednich, na 2 lata). Władza wykonawcza leżała w rękach prezydenta, powoływanego na urząd na okres 4 lat, bez ograniczeń co do możliwości kolejnego kandydowania na to stanowisko. Władzę sądową miał sprawować Najwyższy Sąd Federalny.

W momencie uchwalania Konstytucja nie zwierała gwarancji obywatelskich praw. Dodano je w latach 1789-1891, poprzez nowele konstytucyjne, zwane Bills of Rights, w których pod ochronę wzięto prywatną własność, jak również oskarżonego, który pozostawał niewinny do momentu udowodnienia mu winy.

Należy pamiętać,...

Podobne wypracowania