Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Asnyk „Miejcie nadzieje” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Polski poeta Adam Asnyk debiutował w 1864 roku. Zarówno jego życie, jak i twórczość silnie naznaczone były wątkami patriotycznymi i narodowowyzwoleńczymi. Asnyk brał aktywny udział w walce przeciwko rosyjskiemu zaborcy, podczas Powstania styczniowego był członkiem Rządu Narodowego.  

W krąg poezji patriotycznej wpisuje się utwór „Miejcie nadzieje”. Wiersz jest przykładem liryki tyrtejskiej, a więc nawołującej do walki. Każda zwrotka wiersza rozpoczyna się rozkazem, imperatywem, począwszy od tytułowego „Miejcie nadzieję!”. Cechą charakterystyczną całego utworu jest paralelizm składniowy oparty na kontraście. W każdej strofie pojawia się bowiem kontrast-metafora ilustrujący wartość, o której mowa w każdej ze zwrotek. „Wątły kwiat” pokrywający „spróchniały pień” jest symbolem nadziei. Wiersz ma formę  zawołania, podmiot liryczny zwraca się w nim do zbiorowości, całego narodu. Sam podmiot również utożsamia się z ową zbiorowością, świadczy o tym forma „my” użyta w ostatniej strofie wiersza. Utwór traktuje o podstawowych wartościach, które od wieków charakterystyczne są dla mężczyzny-wojownika. 

Asnyk pisze więc przede wszystkim o...

Podobne wypracowania