Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czy w rodzinie potrzeby jest autorytet? - rozprawka

Rodzina jest niezwykle ważną wartością w życiu każdego człowieka. To od niej uczymy się pierwszych zachowań socjalnych, zasad moralnych i etycznych. Rodzice i rodzeństwo są dla nas początkowo niepodważalnymi autorytetami, lecz kiedy dorastamy – kwestionujemy ich zasady. Jest to naturalnym elementem poszukiwania własnego światopoglądu. Czy potrzebny jest nam wobec tego autorytet w rodzinie? Myślę, że tak; niniejsza rozprawka stanowi podjęcie próby udowodnienia tej tezy. 

Aby dobrze wychować dziecko, należy nałożyć na nie pewne granice zachowań dopuszczalnych i zabronionych. Każdy człowiek powinien znać swoje miejsce w hierarchii społecznej, a właśnie rodzina jest pierwszą społecznością, do której należymy. Powinniśmy być świadomi zarówno swoich praw, jak i obowiązków – właśnie zadaniem autorytetu jest narzucenie ich. Rolą rodzica jest przede wszystkim nauczenie dziecka konsekwencji jego czynów. Rodzina jest swoistym przygotowaniem do życia w społeczeństwie, które rządzi się pewnymi specyficznymi i z góry ustalonymi prawami. Brak autorytetu najczęściej owocuje nieumiejętnością podporządkowania się, a co za tym idzie – niemożnością prawidłowego funkcjonowania w świecie. 

W dzisiejszych czasach modny jest tak zwany „bezstresowy” model wychowania. Choć może wydawać się on pozornie atrakcyjny myślę, że stosowanie go jest bardzo wielkim błędem ze strony rodziców. Na pewnym etapie swego rozwoju dziecko musi nauczyć się pewnych ogólnie przyjętych zasad, w przeciwnym wypadku może się ono stać egoistyczne i nieprzystosowane do egzystencji wśród innych ludzi. Każdy człowiek powinien znać pewne zasady – początkowo powinny być one narzucone przez autorytety, by później on sam mógł odnaleźć swoje własne nastawienie względem nich. 

Uważam, że obecność autorytetu w rodzinie jest niezwykle istotna. Gdybyśmy pozbawili rozwijające się dzieci obecności autorytetu, zbudowane przez nie później społeczeństwo z całą pewnością pogrążyłoby się w chaosie i anarchii. 

Podobne wypracowania do Czy w rodzinie potrzeby jest autorytet? - rozprawka