Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dwie wizje odzyskania przez Polskę niepodległości - Mickiewicza („Dziady” cz. III) oraz Słowackiego („Kordian”). Porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W III części „Dziadów” Mickiewicz zawarł historiozoficzną ideę mesjanizmu, zgodnie z którą cierpienie narodu polskiego miało mieć dla świata zbawczą funkcję. Dramatu kazał się w 1832 roku, budząc zainteresowanie odbiorców i umacniając Mickiewicza na pozycji narodowego wieszcza. Słowacki, pozostający nieco w cieniu, ponadto urażony umieszczeniem swojego ojczyma - Augusta Becu w roli Doktora, pisze w rok później dzieło polemiczne. Polemika Słowackiego z Mickiewiczem dotyczyła jednak przede wszystkim wizji walki o niepodległość kraju.

Kwestia narodowowyzwoleńcza od dawna dominowała w polskiej literaturze romantycznej, zadaniem poezji było wzbudzać patriotyczne uczucia i wskazywać drogę ocalenia. Mickiewicz w „Dziadach” cz. III ukazał profetyczną wizję męczeństwa i zmartwychwstania narodu polskiego. Pokorny sługa Boży, ksiądz Piotr doznaje objawienia: Bóg przedstawia mu przyszłe dzieje jego kraju. Wizja księdza, obejmująca mękę narodu polskiego, przedstawiona jest w ścisłej analogii do męki Chrystusa. Polska zostaje umęczona przez cara - Heroda i pozostałych zaborców, przy milczącej aprobacie Francji - Piłata. „Ach, Panie, już widzę krzyż - ach, jak długo, długo/ Musi go nosić - Panie, zlituj się nad sługą./...

Podobne wypracowania